II. De Opdracht

Men heeft mij verzocht mijn mening als religieus wetenschapper te geven over de volgende twee vragen. 1. Is Scientology een “religie”? en 2. Zijn de Scientology Kerken “huizen van eredienst?” Het is mij duidelijk dat het antwoord op deze vragen relevant is voor vragen die verband houden met de fiscale vrijstelling van Scientology organisaties binnen bepaalde rechtssystemen. Bij mijn benadering van deze vragen geef ik enige achtergrondinformatie over onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen, waarna ik direct zal ingaan op bovenstaande vragen. Mijn analyse en antwoorden op de vragen geef ik uitsluitend in mijn hoedanigheid van religieus wetenschapper en deze zijn niet gebaseerd op enige deskundigheid op juridisch of administratief terrein.

III. De “Nieuwe Religies” en Theologische Studie
DOWNLOAD HET WITBOEK