Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

V. HET ORGANISATORISCHE ASPECT

Wereldwijd is de Scientology Kerk gestructureerd in verschillende kerken, met verschillende namen, passend bij hun status en omvang.

Op het laagste niveau zijn er de groepen en missies van Scientology en Dianetics. Dit zijn kleine gemeenschappen van scientologen, die geleid worden door één of verscheidene gewijde geestelijken die de basisdiensten van spirituele counseling en religieuze ceremoniën verzorgen en die samenkomen om de Geschriften van Scientology te bestuderen, echter op het laagste niveau. Ze kunnen geen geestelijken inwijden of opleiden en ook geen religieuze auditingdiensten leveren van de OT (Opererende Thetan)-niveaus.

Op het volgende niveau zijn er de kerken van Scientology. Deze kunnen geestelijken opleiden en wijden en ze leveren auditing tot het niveau van Clear.

Boven de laatstgenoemde zijn de gevorderde kerken. Deze trainen de geestelijken van het hoogste niveau en geven pastorale counseling van enkele van de Opererende Thetan-niveaus.

De Church of Scientology Flag Service Organization, in Clearwater, Florida, is de hoogste van alle gevorderde (advanced) organisaties. Deze traint mensen in de hoogste niveaus geestelijke en scientologen gaan daarheen om tot de hoge OT-niveaus van OT te gaan.

Een speciaal geval is de Church of Scientology met als basis de Freewinds, een schip dat opereert op de Caraïbische eilanden en diensten verzorgt op een specifiek OT-niveau, dat in geen enkele andere kerk ontvangen kan worden.

Een dergelijk soort structurering van religieuze diensten komt in bijna alle bekende religies voor, voor zover de verschillende niveaus van opleiding van de geestelijke niet beschikbaar zijn in alle centra maar alleen in de centrale instituten (Rome, Tibet, Tel Aviv, Mekka). Op die plaatsen kunnen de missionarissen, de monniken of priesters de inwijding van het hoogste niveau ontvangen.

De religieuze gemeenschap van Scientology vormt een echte gemeenschap van geestelijken en religieuzen die in gemeenschap leven met een algehele toewijding aan de doelen van de kerk en met het opzij zetten van wereldse interrupties en ijdelheden.

De Sea Organization, genoemd naar de oorspronkelijke bemanning die de schepen in het begin bemande onder bevel van de grondlegger ervan, heeft in de wereld vijf belangrijke locaties waar verschillende functies uitgevoerd worden - hoewel er in veel van de landen waar Scientology aanwezig is groepen missionarissen en leden zijn. Die vijf hoofdkwartieren zijn gevestigd in East Grinstead (Verenigd Koninkrijk), Kopenhagen, Los Angeles, Clearwater, Florida en Sydney. In die vijf hoofdkwartieren kan men meer dan elders de echte geest voelen van een gemeenschap die toegewijd is aan haar evangelisatie en pastoraal werk. Hoewel er geen verplicht celibaat is voor de Scientology geestelijken, lijken deze gemeenschappen in hun functioneren en toewijding op die van veel andere religies, waaronder de katholieke kerk. Leden van de Sea Organization houden zich aan een zeer strenge ethiekcode die zeer ethische en monogame seksuele relaties inhoudt, algehele onthouding van elk drugsgebruik en algehele toewijding van iemands leven om de doelen van de religie te bereiken.

De training van geestelijken van de hoogste niveaus, het auditeren tot het hoogste niveau van Opererende Thetan, het beheren van de organisaties van de hoogste niveaus en de verantwoordelijkheid voor het ethiekniveau van Scientology op een internationaal niveau, berusten slechts in de handen van leden van de religieuze orde, de Sea Organization genaamd, die zich alleen daarmee bezighouden.

VI. De Uiteindelijke Doelstelling van Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK