IV. Tot Besluit

Voor geleerden op het gebied van de geschiedenis van religies, sociologie en/of vergelijkende religie, is Scientology ongetwijfeld een religie.

Door auditing en bestudering van de geschriften van L. Ron Hubbard, verhoogt iemand zijn spirituele bewustzijn en streeft naar harmonie op alle drijfveren, met inbegrip van de zevende drijfveer (de spirituele dimensie) en de achtste drijfveer (het Opperwezen). Ze is een religieuze beweging met haar eigen doctrine en gebruiken en met een gemeenschap die gevestigd is voor, en gecentreerd om haar religieuze geloofsovertuigingen. Scientology heeft haar eigen rituelen en symbolisme en is gebaseerd op de ontdekkingen en visie van haar grondlegger, L. Ron Hubbard.

Scientology deelt wat kenmerken met andere religies. maar is voor haar gelovigen een uniek pad dat ze verbindt met het spirituele en het goddelijke.

Christiaan Vonck,
Antwerpen 1996

Opmerkingen
DOWNLOAD HET WITBOEK