Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

III. Dogma

Toen L. Ron Hubbard het boek, Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, schreef en daarin een therapie tot afreageren gaf, dacht hij voor zover ik weet niet dat er een kerk of geloofsovertuiging uit voort zou komen. Toentertijd was zijn enige doel de vraag hoe mensen te helpen door middel van processen die op het verstand gericht waren. Met andere woorden, hij trok de behandeling van psychoanalytici in twijfel.9 Dus zocht hij naar een ander mogelijk systeem, dat mensen zou helpen en ze bekwamer zou maken, wat hij uiteenzette in het basisboek Dianetics, dat in 1950 voor het eerst gepubliceerd werd.

Naarmate hij verder onderzoek deed, ontdekte Hubbard dat een mens meer is dan alleen een lichaam of een verstand. Hij is in feite een onsterfelijk spiritueel wezen, dat hij een “thetan” noemde. De thetan is de persoon zelf, niet zijn lichaam of verstand of iets anders. Het is niet iets wat hij heeft, maar wat hij is. Deze thetan heeft talloze vorige levens doorleefd en zal de dood van het huidige lichaam overleven. Dit begrip van vorige levens in Scientology kan vergeleken worden met de karmische formulering (samskara) in het boeddhisme.10

Scientology richt zich op deze trauma’s uit het verleden met het gebruik van auditing, waarmee de thetan van deze ervaringen uit het verleden ontlast kan worden en bewuster van zichzelf als spiritueel wezen kan worden.

Volgens de Scientology doctrine is de thetan belast met traumatische ervaringen in het huidige en vorige levens, die opgeslagen zijn in een reactief verstand. Deze ervaringen kunnen ervoor zorgen dat hij pijn blijft houden of zich irrationeel gedraagt en zijn volledige spirituele bewustzijn en vermogens verhinderen. Scientology richt zich op deze trauma’s uit het verleden met het gebruik van auditing, waarmee de thetan van deze ervaringen uit het verleden ontlast kan worden en bewuster van zichzelf als spiritueel wezen kan worden. Hij vindt antwoorden op vragen als: Wie ben ik? of Waarom ben ik? Naarmate iemand door auditing een groter spiritueel bewustzijn bereikt, leert hij ook vollediger en ethischer te leven op alle gebieden van het bestaan, die in Scientology de Acht Drijfveren worden genoemd. Elke persoon bestaat en zoekt voortbestaan op acht drijfveren, die als volgt beschreven worden:

De Eerste Drijfveer is de drang om voort te bestaan als zelf.

De Tweede Drijfveer is de drang om voort te bestaan door middel van seks en het voortbrengen van kinderen;

De Derde Drijfveer is de drang om voort te bestaan als een groep. Hieronder vallen alle groepen, zoals iemands werk, school, een club, enz.

De Vierde Drijfveer is de drang om voort te bestaan als Mensheid.

De Vijfde Drijfveer is de drang om voort te bestaan als alle levensvormen, met inbegrip van planten en dieren.

De Zesde Drijfveer is de drang om voort te bestaan als het fysisch universum, waaronder alle materie, energie, ruimte en tijd.

De Zevende Drijfveer is de drang om voort te bestaan als spirituele wezens – de spirituele dimensie.

De Achtste Drijfveer is de drang om voort te bestaan als oneindigheid, of het Opperwezen.

Deze drijfveren kunnen voorgesteld worden als concentrische cirkels waarbij elke hogere drijfveer de drijfveren eronder omvat. Auditing (de een-op-een spirituele counseling die de centrale prakrijk van Scientology vormt) is gericht op alle drijfveren en verhoogt iemands bewustzijn en verantwoordelijkheid op alle drijfveren, met inbegrip van zijn relatie tot de spirituele dimensie en God.

Het concept van het Opperwezen of de Godsdrijfveer komt overal in de Scientology doctrine voor. Terwijl Scientology geen bepaald dogma heeft ten aanzien van de vorm die het Opperwezen aanneemt, wordt in de religieuze doctrine aangetroffen dat het een schepper-God is die boven al het bestaan staat. Het bestaan en de rol van God komen bijvoorbeeld voor in het Credo van de Scientology Kerk:

Wij van deze Kerk geloven

Dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, met gelijke rechten werden geschapen.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben hun eigen religie in praktijk te brengen.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben op hun eigen leven.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben op geestelijke gezondheid.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben op hun eigen verdediging.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben om hun eigen organisaties, kerken en overheden te vormen, te kiezen, te helpen en te ondersteunen.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben vrij te denken, vrij te spreken, vrij hun eigen mening op papier te zetten en tegen de mening van anderen in te gaan of erover te spreken of te schrijven.

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben hun eigen soort te creëren.

Dat de zielen van mensen de rechten hebben van mensen.

Dat de studie van de geest en de genezing van mentaal veroorzaakte ziekten niet aan de religie mag worden onttrokken of op niet-religieuze gebieden mag worden gedoogd.

En dat geen instantie, minder dan God zelf, de macht heeft om deze rechten, openlijk of heimelijk, op te schorten of terzijde te schuiven.

En wij van deze Kerk geloven

Dat de mens in wezen goed is.

Dat hij ernaar streeft om voort te bestaan.

Dat zijn voortbestaan afhangt van hemzelf en van zijn medemensen, en van het bereiken van broederschap met het universum.

En wij van deze Kerk geloven dat de wetten van God de mens verbieden

Om zijn eigen soort te vernietigen.

Om de geestelijke gezondheid van een ander te vernietigen.

Om de ziel van een ander te vernietigen of tot slaaf te maken.

Om het voortbestaan van zijn kameraden of zijn groep te vernietigen of te verkleinen.

En wij van deze Kerk geloven

Dat de geest kan worden gered.

En dat alleen de geest het lichaam kan redden of genezen.

Naast auditing zoeken Scientologen ook verlichting door bestudering van de geschriften van L. Ron Hubbard of door te luisteren naar zijn opgenomen lezingen, waarvan er veel zijn. Naast auditing is deze studie, training genoemd, het andere belangrijkste religieuze gebruik in Scientology.

Scientology heeft ook een Reinigingsprogramma, dat een combinatie van lichamelijke oefening, vitaminen en sauna gebruikt om het lichaam te ontdoen van medicijnen en drugs, chemicaliën en andere onzuiverheden die spirituele vooruitgang belemmeren. Dit is onderdeel van een “evenwichtig leven” leiden (ook een belangrijk element in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen, de Mormonen), wat iemand helpt bij het reiken naar de achtste en hoogste drijfveer, de “Godsdrijfveer”.11

Scientology geestelijken sluiten ook huwelijken, gaan voor bij begrafenissen, doopplechtigheden en geven pastorale counseling, waarbij ceremonies en symbolismen gebruikt worden die alleen bij Scientology horen.

Scientology heeft ongeveer dezelfde mening over dogma’s als de meeste andere religies. Ze presenteert ze als objectieve feiten12 maar gebruikt het woord niet, zoals de rooms-katholieke kerk wel doet, waarin dogma’s voor de eeuwigheid vastliggen (Vaticaans Concilie, 1870).

Hubbard verklaarde dat het eerste principe is dat wijsheid voor iedereen bedoeld is. Het tweede is dat wijsheid toegepast moet kunnen worden en het derde principe is dat ze alleen maar waardevol is als ze waar is of werkt. L. Ron Hubbard zei: “Scientology zal groeien in de mate dat ze werkt”.13

IV. Conclusie
DOWNLOAD HET WITBOEK