Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

Een Nieuwe “Boek Religie” op zoek naar Orthodoxie

Net als goed gevestigde religies, heeft de Scientology Kerk een uitgebreide hoeveelheid literatuur, met een grote bibliotheek met teksten, lezingen en films die allemaal gaan over L. Ron Hubbard’s onderzoek naar, en ontdekkingen over, de aard van de Mens en de geest. Het feit dat deze bibliotheek bestaat uit vele boeken, met inbegrip van grote encyclopedische volumes en duizenden opgenomen lezingen, is een zichtbaar bewijs dat de Scientology Kerk erkend moet worden als een “boek religie”. Deze trend valt samen met wereldreligies als bijvoorbeeld het hindoeïsme, het boeddhisme, het confucianisme, het taoïsme, het jodendom, het zoroastrianisme, het christendom en de islam.

Het zeer grote oeuvre van teksten, lezingen en documenten, dat door L. Ron Hubbard werd geschreven, opgenomen en uitgegeven, omvat de verzameling van de Geschriften van Scientology. Dit vormt de basis voor de pogingen van de praktiserende leden van de Kerk, in hun vaak levenslange studie en werk naar de uiteindelijke doelen van Dianetics en Scientology, de staten van Clear en Opererende Thetan genoemd.

Geautoriseerde teksten hebben een speciale rol voor scientologen bij het overbrengen van kennis en tradities die blijkbaar als sacraal (heilig) worden beschouwd. Het chronologische werk in deze teksten wordt geen “theologie” genoemd, maar “technologie”, welk begrip een bijzondere betekenis heeft in kringen van scientologen. Hubbard wordt beschouwd als de “bron van de technologie”, wiens boodschap wordt beschouwd als zo uniek en onveranderlijk, dat deze niet door iedereen kan worden geïnterpreteerd. “Spirituele opvolging” is belangrijk maar is niet gerelateerd aan personen, zoals in de meeste christelijke kerken het geval is, maar in plaats daarvan aan boeken; in de Scientology Kerk kan dus niemand claimen dat hij enige autoriteit heeft om een “boodschapper” te zijn met een privilege om Hubbard’s geschreven of mondelinge boodschap nu of later te interpreteren.

Dus werd in 1982 in Los Angeles een religieuze corporatie, het Religious Technology Center (RTC), gecreëerd om “de ultieme kerkelijke autoriteit met betrekking tot de standaard en zuivere toepassing van de religieuze technologieën van L. Ron Hubbard” te behouden. Het is een orgaan verantwoordelijk voor “het zeker stellen van de zuiverheid van de religie en de Scientology Geschriften”. Het heeft de plicht om de teksten van Hubbard te beschermen, niet om ze te interpreteren.

De vestiging van RTC symboliseert een duidelijke trend richting orthodoxie, een algemeen kenmerk van de tweede generatie bij de vorming van elke religie. Bij het opbouwen van een religie is het bijvoorbeeld om redenen van doctrinaire meningsverschillen of om andere redenen vaak nodig om een “canon” voor de religie samen te stellen, om een verschil te maken tussen de dogmatische “essentie” en “de andere” teksten, om de boodschap van de profeet en de zuiverheid van de doctrine te beschermen tegen pogingen van heidenen en sekten.

Een ander belangrijk proces, dat hiermee te maken heeft, is het idee van de autoriteit van de Moederkerk. De Founding Church of Scientology of Washington, D.C., was de eerste Moederkerk, totdat deze rol midden jaren 60 van de 20e eeuw aan de Scientology kerk in Californië werd gegeven. Sinds de oprichting van de Church of Scientology International (CSI) in 1981, is deze rol natuurlijk overgenomen door de pas gevestigde kerk die vanuit haar hoofdkwartier in Los Angeles nu alle Scientology kerken ten dienste staat.

VI. De Rituelen en Leefstijlen van Scientologen
DOWNLOAD HET WITBOEK