Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

Inleiding

Dit gezamenlijke rapport over de Scientology Kerk werd geschreven door een geleerde op het gebied van religie en een sociaal werker en wetenschapper. Het hoofdthema is de achtergrond, geschiedenis en huidige situatie van de Scientology Kerk. De belangrijkste vraag die hierna beantwoord moet worden is de rol en de mogelijke status van Scientology als een “religie”: Is Scientology een religie of niet?

De geschiedenis van Scientology is kort. Deze kan in 1950 begonnen zijn bij de publicatie door L. Ron Hubbard van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, of in 1954 bij de vestiging van de eerste Scientology Kerk in Los Angeles, Californië. Beide houden natuurlijk verband met het gedachtegoed en de levensgeschiedenis van Hubbard (1911–1986) zelf, grondlegger genoemd, omdat hij zowel de principes van Dianetics creëerde als de doctrines van Scientology vastlegde.

Het feit dat Scientology haar wortels in Amerika heeft, heeft tot enkele culturele aspecten geleid die bij de Kerk horen. Haar moedertaal is Engels en haar levensstijl is zo Amerikaans, dat dit van tijd tot tijd haar pogingen kan hebben verstoord om verder te dissemineren in culturen waar andere talen gesproken worden. Desondanks is de huidige verspreiding van de Scientology Kerk opmerkelijk, zelfs in landen buiten de westerse gebieden.

Volgens een rapport van de President van de Kerk uit 1994, heeft de Scientology Kerk in de loop van 40 jaar in 107 landen op alle continenten een basis gevestigd. Er waren toen 2318 gevestigde organisaties – kerken, missies of andere georganiseerde groepen mensen die Scientology in praktijk brachten – en dat aantal stijgt snel.

De groei is vooral opmerkelijk in Oost- en Centraal Europa, evenals in gebieden van de vroegere Sovjet Unie, van Moskou en St. Petersburg tot Oekraïne, Kazachstan, Moldavië en helemaal tot Siberië: 21 nieuwe missies in 1994 en 24 in 1995. Hongarije is met meer dan 10 missies een ander centrum in Oost-Europa. Met ook een tendens van groei in zulke afgelegen gebieden als China, Australië, Nieuw Zeeland, Afrika en Latijns-Amerika, benadert de Scientology Kerk wereldwijde verspreiding, tenminste geografisch.

Het totale aantal praktiserende scientologen of parochianen loopt in de miljoenen. Het is echter moeilijk om exacte aantallen te geven; dit is een gevolg van de bijzondere aard van de Kerk die, behalve dat ze ruimte biedt voor religieuze rituelen, ook een werkplek en complex sociaal centrum is voor degenen die erbij betrokken en erin geïnteresseerd zijn, zonder per se de fulltime toewijding te hebben van de mensen in en om de kerk. Dit is typerend voor vele religieuze gezindten.

Volgens de Church of Scientology International waren er in 1994 wereldwijd ongeveer 8 miljoen scientologen.

II. Over het Begrip Religie
DOWNLOAD HET WITBOEK