De Religio-Filosofische Achtergrond van Scientology

De zienswijzen van Scientology kunnen gevonden worden in Hubbard’s welbekende teksten vanaf 1940, maar vooral vanaf 1950 toen zijn bestseller over Dianetics verscheen.

De relatie tussen Dianetics en Scientology is zowel spiritueel als historisch gezien zo hecht, dat ze als twee zijden van dezelfde munt gekenmerkt kunnen worden. Tegelijkertijd is het zo dat waar Dianetics voortkomt uit de twee Griekse woorden, “dia” (door) en “nous” (ziel), Scientology betekent “weten hoe te weten” waarbij het Latijnse woord “scio” (weten) verbonden wordt met zijn Griekse tegenhanger “logos”. Terwijl aan de ene kant de principes van Dianetics openbaar gemaakt werden als een methode aangeboden als een juiste “technologie van het verstand”, werd aan de andere kant Scientology benadrukt als een religieuze filosofie.

Hoewel het Engelse woord “science” voortkomt uit dezelfde Griekse term “scio”, zou het passend kunnen zijn om de bestaande onnodige verwarring tussen de twee woorden te vermijden door bewust verschil te maken in hun uitspraak. Eén oplossing zou kunnen zijn om “Scientology” op een Griekse, en “science” op een Engelse manier uit te spreken.

In 1954 werd de eerste Scientology kerk gevormd, met haar eigen credo, geformuleerd door L. Ron Hubbard. Het credo laat duidelijk een vereniging zien die zichzelf als een religieus orgaan erkent. Het credo bevat de principes, dat “wij van de Kerk geloven” in de “gelijke” en “onvervreemdbare rechten” van alle mensen, evenals de stelling dat de Mens “in wezen goed is”, en de vier wetten van God die “de mens verbieden...”

In de leerstellingen van Scientology kunnen overeenkomsten gevonden worden met oosterse monistische religies als vooral het hindoeïsme, het boeddhisme en het taoïsme. Typerend genoeg verbinden de handboeken van de Scientology ceremoniën hun achtergrond met mythologieën van religieuze filosofieën als het hindoeïsme en het boeddhisme, en leerstellingen van Aristoteles, Spinoza en St. Thomas van Aquino.

De Scientology doctrine veronderstelt dat de Mens bestaat en voortbestaan zoekt op acht aparte elkaar kruisende niveaus, die in de Scientology theologie “drijfveren” worden genoemd. De bepaalde drijfveren lopen van het zelf naar de familie, naar groepen en verder naar het spirituele universum (de zevende drijfveer) en het Opperwezen (de achtste drijfveer), ook Oneindigheid of God genoemd. Elke hogere drijfveer omvat alle onderliggende drijfveren.

Het begrip “God” bestaat wel in de Scientology leerstellingen, maar op een andere manier dan in het jodendom, het christendom, de islam en de andere theïstische religies die hun wortels in de religieuze tradities van het Nabije Oosten hebben. In Scientology is God de hoogste van de acht drijfveren, die het individu probeert te omvatten en geheel te kennen. In deze zin is het begrip God in de Scientology leerstellingen heel persoonlijk – het wordt aan de persoon zelf overgelaten om het volledig te definiëren.

De Scientology doctrine van het spirituele gebied wordt vertegenwoordigd in de “thetan”, die verband houdt met de begrippen in het vroege en nieuwe gnosticisme; de mens wordt verondersteld te bestaan uit een thetan, een verstand en een lichaam. Het woord “thetan”, dat zijn achtergrond heeft in een Griekse letter “theta”, wordt in Scientology gebruikt om verwarring te vermijden met de eerdere termen die betrekking hadden op “ziel”.

In Scientology wordt de weg naar spiritueel bewustzijn afgelegd door middel van “auditing”, wat een van de twee centrale religieuze gebruiken van de religie is. Auditing richt zich op de thetan met oplopende niveaus van religieuze diensten die de thetan in staat stellen traumatische ervaringen uit zowel het huidige als eerdere levens op te lossen. Deze verlichting zorgt voor een hoger spiritueel bewustzijn.

In Scientology wordt de weg naar spiritueel bewustzijn afgelegd door middel van “auditing”, wat een van de twee centrale religieuze gebruiken van de religie is. Auditing richt zich op de thetan met oplopende niveaus van religieuze diensten die de thetan in staat stellen traumatische ervaringen uit zowel het huidige als eerdere levens op te lossen. Deze verlichting zorgt voor een hoger spiritueel bewustzijn.

Het andere centrale gebruik van Scientology wordt “training” genoemd, de geconcentreerde bestudering van Scientology Geschriften – de geschriften, opnamen en films van Hubbard. De Scientology doctrine houdt in dat spirituele verlossing in dit leven alleen bereikt kan worden door de gebruiken van zowel auditing als training.

V. Een Nieuwe “Boek Religie” op zoek naar Orthodoxie
DOWNLOAD HET WITBOEK