Citizens Commission on Human Rights (CCHR) werd in 1969 door leden van de Scientology Kerk opgericht als non-profitorganisatie die als waakhound functioneert op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, met als belangrijkste taak om psychiatrisch misbruik te stoppen en voor de rechten van patiënten op te komen. CCHR heeft de indiening van meer dan 150 wetsontwerpen ondersteund van wetten die personen beschermen tegen corrupte psychiatrische praktijken en dwangmaatregelen, voor patiëntenrecht met betrekking tot psychiatrische behandeling, voor de beëindiging van dwangmatig medicijngebruik, het geven van elektroshocks aan kinderen en het opleggen van zware straffen voor seksueel misbruik van patiënten door psychiaters en psychologen.

Met het hoofdkantoor in Los Angeles in de Verenigde Staten, staat CCHR International aan het hoofd van een wereldwijd netwerk van zo’n 200 afdelingen in 34 landen. Onder de commissieleden van CCHR bevinden zich onder andere artsen, psychiaters, psychologen, advocaten, wetgevers, overheidsfunctionarissen, onderwijskundigen en volksvertegenwoordigers van burgerrechten. Het hoofdkantoor van CCHR Internationaal heeft tevens een museum dat de geschiedenis laat zien van psychiatrische wreedheid die eeuwenlang heeft plaatsgevonden.

CCHR voorziet in en verspreid documentaires die de diverse vormen van psychiatrisch misbruik laten zien: de destructieve gevolgen van het screenen en labelen van mensen en het voorschrijven van psychotrope middelen; het op winst beluste samenwerkingsverband tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie; het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de psychiatrische diagnoses en het drogeren van soldaten in actie en veteranen, met als gevolg dat het aantal doden onder hen dat gerelateerd is aan oorlogshandelingen minder is dan aan onverwachte hartstilstand en zelfmoord.

Bekijk de Non-profit Commercials van CCHR

Voor meer informatie over de Citizens Commission on Human Rights en de wereldwijde programma’s die de Scientology Kerk ondersteunt om hervormingen tot stand te brengen in de geestelijke gezondheidszorg, zie:

DOWNLOAD HET WITBOEK