De Code van een Scientoloog vereist dat iedere scientoloog een plechtige belofte maakt om anderen tot dienst te zijn:

Volgens de Code van Scientology en voor het welzijn van allen beloof ik als scientoloog plechtig: ...Om het beste dat ik van Scientology ken naar mijn beste vermogen te gebruiken om mijn familie, vrienden, groepen en de wereld te helpen. ...Van deze wereld een gezondere, betere plaats te maken.

Scientology Kerken en hun parochianen steunen en voeren programma’s uit voor humanitaire initiatieven, alsook verwante programma’s voor maatschappelijke verbetering. Overal waar hulp nodig is bij het verbeteren van omstandigheden, schieten de Scientology Kerk en haar leden te hulp. De reikwijdte van de activiteiten is onbegrensd – van de zorg voor de omgeving en voor ouderen, tot geld inzamelen voor nuttige liefdadigheidszaken.

Waar in het bijzonder de aandacht op wordt gericht is de wereldwijde achteruitgang en alle menselijke ellende als gevolg van drugsmisbruik, ongeletterdheid en moreel verval – en dan zijn er ook nog natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Ze dreigen de samenleving te verscheuren en in vele delen van de wereld hebben deze maatschappelijke kwalen onherstelbare schade aangericht.

Maar wat opvallend genoeg ontbreekt in de bestrijding van deze doemscenario’s zijn effectieve oplossingen. Met dat doel ontwikkelde L. Ron Hubbard, de Grondlegger van de Scientology religie, in de loop van tientallen jaren van onderzoek naar het verstand en de geest, methoden om de crisissen die onze wereld bedreigen, aan te pakken.

Om deze situatie te verhelpen zijn er permanente centra neergezet die programma’s over normen en waarden, geletterdheid, drugspreventie en drugsrehabilitatie op grote schaal in de samenleving invoeren.

En om de maatschappelijke doelstellingen van Scientology te realiseren, heeft de Kerk gemakkelijk beschikbare en snel te begrijpen multimediatools gecreëerd om het bewustzijn van miljoenen mensen te verhogen en ze te informeren en te activeren.

Met deze programma’s wordt een hoog doel gesteld: om wereldwijde problemen op te lossen en de achteruitgang van de maatschappij een halt toe te roepen, en tegelijkertijd te helpen om algemeen aanvaarde waarden in de samenleving te brengen. Deze voorlichtingsprogramma’s zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring en brengen een positieve verandering teweeg bij individuen, gemeenschappen en zelfs hele bevolkingsgroepen. Of het initiatief nu komt vanuit de bevolking of vanuit de overheid, deze programma’s verbeteren omstandigheden en de vraag ernaar groeit exponentieel.

Het uitgangspunt van elk van deze programma’s is dat onderricht de hoeksteen vormt voor de verandering die nodig is. Alleen wanneer iemand over alle nodige informatie beschikt, kan hij een blijvend besluit nemen om drugsvrij, ethisch, vreedzaam en met respect voor zijn omgeving, geliefden en de wereld te leven.

Scientologen worden geïnspireerd door de woorden van L. Ron Hubbard “iemand is slechts zo waardevol als hij anderen kan dienen” en daarom nemen zij niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin, maar ook voor de samenleving in het algemeen. Zij ondersteunen deze programma’s van harte om ze wijd en zijd beschikbaar te maken. Deze sectie geeft een overzicht dat resultaten laat zien van de programma’s, zoals dat wordt uitgedrukt door een grote verscheidenheid aan personen en instituten die er duidelijk de vruchten van hebben geplukt.

Iedereen die situaties voor zichzelf en anderen wil verbeteren, is welkom om deze initiatieven te steunen of eraan deel te nemen. De gedachte is dat de resulterende impact alle uithoeken van de aarde zal bereiken – en er een nieuwe dageraad zal aanbreken voor culturen over de hele wereld.

DOWNLOAD HET WITBOEK