Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

Maar liefst tweederde van de overheden in de wereld is vergeven van ernstige corruptie. Bijna een kwart van de leiders die vandaag de dag opstaan zijn ervan overtuigd dat ze zich onethisch moeten gedragen om succes te hebben.

Om dit verval tegen te gaan en fundamentele normen en waarden te herstellen, schreef L. Ron Hubbard De Weg naar een Gelukkig Leven: Gezond Verstand als Gids voor een Beter Leven. Het is volledig niet-religieus en de 21 leefregels die het bevat kunnen door iedereen, van welk ras, cultuur of geloofsovertuiging dan ook, worden gebruikt om mensen aan te moedigen tot vriendelijkheid, eerlijkheid en ze de basisvaardigheden voor het leven aan te reiken.

De Weg naar een Gelukkig Leven, die nu is uitgegeven in 114 talen, heeft gemeenschappen gekalmeerd die door geweld uiteen werden getrokken, heeft vrede gebracht in gebieden die door burgertwisten zijn verwoest en heeft miljoenen mensen zelfrespect bijgebracht. – in scholen, gevangenissen, kerken, jeugdcentra en gemeenschapscentra.

Om iedere sector in de samenleving op een hoger niveau te brengen, is het seculiere internationale hoofdkwartier van De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting in Glendale, Californië, opgericht als het coördinatiecentrum voor wereldwijde activiteiten. Door steun van de Scientology Kerken en scientologen, wordt De Weg naar een Gelukkig Leven en haar onderwijsmaterialen en programma’s nu in iedere hoek van deze wereld gebruikt om te helpen om in iedere cultuur een hoger niveau van eerlijkheid, vertrouwen en zelfrespect bij te brengen.

ZIE DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN – NON-PROFIT COMMERCIALS

Voor meer informatie over De Weg naar een Gelukkig Leven en de wereldwijde programma’s die de Scientology Kerk ondersteunt voor het herstellen van eerlijkheid en zelfrespect, zie:

DOWNLOAD HET WITBOEK