Scientology is een echte en unieke, eigentijdse religie – de enige grote religie die in de twintigste eeuw naar voren is gekomen. Scientology is volledig ontwikkeld, volgens de definitie van religie, in haar theologie, religieuze praktijk en organisatie. De omvang en reikwijdte van de religie omvat meer dan elfduizend Scientology Kerken, missies en verwante organisaties in landen over de hele wereld.

Miljoenen scientologen over de hele wereld geloven oprecht in de religieuze principes en praktijken van Scientology. Voor elk van deze personen is Scientology hun religie en zij voldoet aan hun diepste geestelijke behoeften.

Dit is de belangrijkste test van elke ware religie op aarde – sterker nog, het is de test die wordt gebruikt door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en de hoge gerechtshoven in vele andere landen.

Maar ook als een individu op secundaire bronnen vertrouwt, dan hebben rechtbanken, geleerden en overheidsinstanties over de hele wereld herhaaldelijk vastgesteld dat Scientology in alle opzichten een bonafide religie is. Deze website geeft een overzicht van deze internationale erkenningen en expertises. Omdat Scientology zich richt op het spirituele wezen en de relatie van de mens met het universum en het Opperwezen, kan zij niet anders zijn dan een religie in de meest volledige betekenis van het woord.

Kom meer te weten

Vanaf haar ontstaan heeft de Scientology Kerk erkend dat vrijheid van religie een fundamenteel mensenrecht is. In een wereld waar conflicten vaak te herleiden zijn tot intolerantie ten opzichte van de religieuze overtuigingen en praktijken van anderen, heeft het behoud van religieuze vrijheid voor de Kerk al meer dan 50 jaar de hoogste prioriteit.

Een essentieel onderdeel voor het behoud van dit fundamentele mensenrecht is een begrip van het recht op vrijheid van religie of overtuiging en de betekenis ervan volgens de grondbeginselen van universele mensenrechten en internationale wetgeving over mensenrechten.

Hiervoor is er een nieuw boekje van de Scientology Kerk verschenen, genaamd Wat is Vrijheid van Religie? Dit boekje is bedoeld om het publiek te informeren over de gedetailleerde en complexe aard van het recht op vrijheid van religie voor gelovigen en religieuze organisaties van elke geloofsovertuiging.

Bekijk alle Expertises per Categorie
Bekijk alle Historische Beslissingen

SCIENTOLOGY KERKENover de Hele Wereld

Vooraan het grootste tijdperk van expansie in de geschiedenis van Scientology staan de nieuwe Scientology Kerken die geopend worden in grote steden en culturele centra over de hele wereld.

Thank you for subscribing.
DOWNLOAD HET WITBOEK