Tijdens de opening van het Scientology Centrum in Tel Aviv, sprak bijbelgeleerde en auteur dr. Rimon Kasher over de universele aanpak van Scientology in haar poging om de hele mensheid in harmonie te verenigen. Dr. Kasher benadrukte het belang van het centrum voor de regio: “Ik geloof dat Scientology de enige religie is die een band of zelfs affiniteit kan scheppen tussen de verschillende religies. En de enige religie die de spanning tussen religies kan oplossen.” Hij gaf uiting aan zijn hoop dat Scientology “een keerpunt zal aangeven, niet alleen voor de hele samenleving van Israël, maar voor het hele Midden-Oosten”.

VIDEO TRANSCRIPTIE:

Het universele aspect van Scientology wordt onder andere uitgedrukt in de Acht Drijfveren en het Credo. Het eerste item van jullie Credo toont jullie universele aanpak, in jullie geloof:

“Dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, met gelijke rechten werden geschapen.”

Het is niet verwonderlijk dat jullie Grondlegger over de Mens spreekt en over het belang van: “de affiniteit van het individu voor de hele Mensheid en van de Mensheid voor het individu”.

Want als er een man was die alle mensen in harmonie wilde verenigen – is dat L. Ron Hubbard. Als direct resultaat van deze universele waarneming, is er dhr. Hubbard’s advies om de religieuze geloofsovertuigingen van anderen te respecteren.

Het valt te betwijfelen of er enige andere religie is met een universeel aspect dat zo prominent is. Scientology streeft er niet naar om andere religies in zich op te nemen of ze teniet te doen, maar voegt er een andere dimensie aan toe die geen van hun principes ontkennen of ermee conflicteren.

Dit aspect is vooral belangrijk in ons deel van de wereld.

Ik geloof dat Scientology de enige religie is die een verband kan creëren of zelfs een affiniteit tussen de verschillende geloven. En de enige die de spanning tussen religies kan verlichten.

Dat is het belang van jullie Centrum, jullie religie en L. Ron Hubbard voor ons deel van de wereld!

Jullie hebben vele taken op jezelf genomen, niet alleen betreffende het individu, maar ook wat betreft de samenleving in het algemeen. En alles in het licht van de Doeleinden van Scientology om krankzinnigheid, criminaliteit en oorlog te voorkomen.

Het is mijn hoop dat met deze Org in Israël, jullie je doeleinden zullen verwezenlijken. Door dit te doen zullen jullie een keerpunt aangeven, voor niet alleen de hele samenleving van Israël, maar voor heel het Midden-Oosten.

Zodat op een dag in de nabije toekomst we samen feest zullen vieren in dit Scientology Centrum, met een wereld van tolerantie en een wereld van vrede.

Dank je wel.

DOWNLOAD HET WITBOEK