Drugsmisbruik is een wereldwijd probleem en daar is een wereldomvattende oplossing voor nodig.

Als antwoord daarop ondersteunen de Scientology Kerk en haar leden het Feiten over Drugs programma – één van ’s werelds grootste drugsvoorlichtings- en preventieprogramma’s. Teneinde drugsvrij leven populair te maken wordt er een breed scala aan voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld door de Foundation for a Drug Free World aan scholen, gemeenschapsgroeperingen en overheidsinstanties over de hele wereld. De aantallen lopen in de miljoenen. Het “De Feiten over Drugs” programma is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en is er in geslaagd om op effectieve wijze de realiteit over drugsgebruik over te brengen – individueel en door middel van massacommunicatie.

Wanneer jongeren worden geconfronteerd met de onverbloemde feiten over wat drugs kunnen aanrichten is het veel waarschijnlijker dat zij ze uit eigen beweging verwerpen. Er is dan ook een grote vraag naar het boekje De Feiten over Drugs in scholen, politie-eenheden en buurthuizen. Er zijn al meer dan 62 miljoen voorlichtingsboekjes gedistribueerd en spotjes hebben meer dan 260 miljoen kijkers in 123 landen bereikt.

HET MEEST DESTRUCTIEVE ELEMENT
in onze HUIDIGE CULTUUR is DRUGS.

Verder heeft het onderzoek van L. Ron Hubbard op dit gebied ongeëvenaarde oplossingen gebracht voor drugsrehabilitatie. Dit bracht de kerk en scientologoen er toe om het seculiere programma ‘De Feiten over Drugs’ te starten waar ze al meer dan twintig jaar mee werken en zo miljoenen mensen de feiten over drugs hebben gegeven.

De kerk en haar leden streeft ernaar om drugsgebruik uit te roeien door middel van onderricht, en vraagt de participatie van een ieder met dezelfde doelstelling van een drugsvrije wereld.

ZIE DRUGSVRIJE WERELD – NON-PROFIT COMMERCIALS

Voor meer informatie over De Feiten over Drugs en de wereldwijde programma’s die door de Scientology Kerk worden ondersteunt voor het creëren van een drugsvrije wereld, zie:

DOWNLOAD HET WITBOEK