L. Ron Hubbard heeft in 1954 de erecode geschreven en uitgegeven, en daarin stond de volgende inleiding:

"Niemand verwacht dat de erecode nauwgezet en strikt wordt nageleefd.

“Een ethische code kan niet worden afgedwongen. Elke poging om de Erecode af te dwingen, zou hem op het niveau van een morele code brengen. Hij kan niet worden afgedwongen om de eenvoudige reden dat het gaat om een manier van leven die als manier van leven alleen kan bestaan zolang hij niet wordt afgedwongen. Iedere andere naleving van de Erecode dan op een zelfgedetermineerde manier zou, zoals elke scientoloog al snel zal begrijpen, een aanzienlijke achteruitgang bij iemand teweegbrengen. Daarom is het gebruik van de Erecode een luxe en wordt hij uitsluitend toegepast als een zelfgedetermineerde activiteit en alleen als men het geheel met de Erecode eens is.”

1. Laat nooit een kameraad in de steek die in nood, gevaar of moeilijkheden verkeert.

2. Verzaak nooit de trouw die je eens hebt beloofd.

3. Laat nooit een groep in de steek waaraan je je steun verschuldigd bent.

4. Kleineer jezelf nooit en minimaliseer nooit je kracht of vermogens.

5. Heb nooit lof, bijval of medelijden nodig.

6. Schipper nooit met je eigen realiteit.

7. Sta nooit toe dat er afbreuk gedaan wordt aan je affiniteit.

8. Geef noch ontvang communicatie als je dat niet zelf wilt.

9. Je zelfdeterminisme en je eer zijn belangrijker dan je huidige leven.

10. Je integriteit tegenover jezelf is belangrijker dan je lichaam.

11. Heb nooit spijt van wat er in het verleden is gebeurd. Je leeft nu en jij maakt je eigen toekomst.

12. Wees nooit bang om een ander te kwetsen terwille van een rechtvaardige zaak.

13. Verlang er niet naar aardig gevonden of bewonderd te worden.

14. Wees je eigen raadgever, pleeg overleg met jezelf en neem je eigen beslissingen.

15. Wees trouw aan je eigen doelen.

Dit is de ethische code van Scientology, de code die men naleeft, niet omdat dat moet maar omdat men zich die luxe kan permitteren.

DOWNLOAD HET WITBOEK