“Het is ons een genoegen uw Bewijs van Inschrijving bij te sluiten als een persoon die bevoegd is om huwelijken in de provincie Ontario te voltrekken.”

“Scientology Kerk van Québec is bevoegd om huwelijken te voltrekken.”

“Dit is om officieel te verklaren dat een geestelijke die door de Scientology Kerk van BC is erkend, wat een religieuze groepering is binnen de betekenis van de Huwelijkswet, geregistreerd is door het Hoofd Bevolkingsstatistieken in Victoria BC en is naar behoren bevoegd om huwelijken binnen de provincie van Brits Columbia te voltrekken.”

“Dit is om officieel te verklaren dat [geestelijke], gewijd of aangesteld volgens de riten en statuten van de Scientology Kerk van Alberta gemachtigd is om huwelijken binnen de provincie Alberta, te voltrekken, door aan de vereisten van de Huwelijkswet voldaan te hebben.”

“Dit is om te bevestigen dat eerwaarde [geestelijke van de Kerk] geregistreerd is bij de Bevolkingsstatistieken om huwelijken in en voor de provincie Manitoba te voltrekken.”

Scientology Kerken in Canada

DOWNLOAD HET WITBOEK