“De vele ideeën van de Scientology Organisatie houden zich bezig met de transcendentale inhoud en de positie en betekenis van de Mens in de wereld. Als deze leer van L. Ron Hubbard met betrekking tot de onsterfelijke ziel als de drager van een levensenergie (THETA) en met betrekking tot de THETAN, en met betrekking tot de relatie ervan met het materiële universum aangeduid als MERT, en met betrekking tot de weg van de ziel door ontelbare levens, wordt geloofd, en als iemand zich kan herkennen in de weg naar hogere niveaus van bestaan (CLEAR en [OPERERENDE] THETAN) die iemand doen denken aan niveaus van verlossing, dan kenmerkt dit een filosofische overtuiging of een religieuze groepering.”

Zie ook: “De Scientology Religie Gerechtelijke Beslissingen in Duitsland”

Scientology Kerken in Duitsland

DOWNLOAD HET WITBOEK