“Dit ministerie heeft besloten de registratie van de Religieuze Entiteit, genaamd ‘IGLESIA DE SCIENTOLOGY DE ESPANA’ goed te keuren... in overeenstemming met de wet die is vastgelegd in artikel 5 van de Organieke Wet 7/1980 van Religieuze Vrijheid, om zodoende te garanderen dat de uitoefening van hun activiteiten in overeenstemming is met het vastgestelde reglement.”

Scientology Kerken in Spanje

DOWNLOAD HET WITBOEK