“De Assistent Plaatsvervangend Registrator van Verenigingen verklaart hierbij dat ik op deze dag de SCIENTOLOGY MISSIE VAN NAIROBI geregistreerd heb onder sectie 10 van de Verenigingswet.”

DOWNLOAD HET WITBOEK