“Er is goedkeuring verleend aan de Kerk als een algemeen nut beogende organisatie in termen van sectie 30 van de Inkomstenbelastingwet, en de ontvangsten en accressen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting... donaties door of aan de algemeen nut beogende organisatie zijn vrijgesteld van schenkbelasting.”

Scientology Kerken in Zuid-Afrika

DOWNLOAD HET WITBOEK