“Na grondige overweging van het bewijs heeft het Hof vastgesteld dat de oprichters en de persoon die gemachtigd is om de vrijwillige associatie van fysieke entiteiten te vertegenwoordigen, een wettelijke status als staatsburger hebben en dat die personen volledig voldoen aan de vereisten die vastgelegd zijn in de artikelen 11 en 12 van de wet op de juridische status van kerken, religieuze gemeenschappen en religieuze groepen om in het Unieke Register van het Hof van Kerken, Gemeenten en Religieuze Groepen als kerk te worden geregistreerd onder de naam: Scientology Kerk van Macedonië.”

DOWNLOAD HET WITBOEK