“Door de registratie van de Scientology Kerk van Moskou af te wijzen, handelden de Moskouse autoriteiten niet in goed vertrouwen en verwaarloosden haar plicht van neutraliteit en onpartijdigheid ten opzichte van de religieuze gemeenschap van de aanvrager. In het licht van het voorafgaande, is het Hof van mening dat de inmenging in het recht van de aanvrager op vrijheid van religie en vereniging niet gerechtvaardigd was. Er heeft om die reden een overtreding plaatsgevonden van Artikel 11 van het Verdrag, gelezen in het licht van Artikel 9.”

Zie ook: “Scientology Kerk van Moskou wint Historische Beslissing
voor Religieuze Vrijheid in Europees Hof voor de Rechten van de Mens”
DOWNLOAD HET WITBOEK