Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

I. Inleiding

Scientology is een “profetische” religie, voortgekomen uit de leerstellingen van een charismatische grondlegger, L. Ron Hubbard, die dezelfde positie bekleedt als Gautama, de Boeddha in het boeddhisme, Christus in het christendom en Mohammed in de islam (de drie grote hedendaagse religies). In tegenstelling tot Christus en Mohammed, claimde de heer Hubbard geen goddelijke staat of dat hij een goddelijke openbaring had gehad. Net als Gautama, beweerde de heer Hubbard dat hij een man was die een pad naar spirituele verlichting, verlossing en vrijheid had ontdekt.

L. Ron Hubbard publiceerde in 1950 het succesvolle boek Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. Het boek hield de belofte in van “het bereiken van het zelf” (of het bereiken van “het leven als staticum”) tegenover de frustraties van de buitenwereld (chaos), met axioma’s ondersteund door socio-antropologische, historisch-religieuze en filosofisch-religieuze argumenten. Het is een feit dat het succes van dit boek een religie voortbracht, Scientology, waar Dianetics nu in ondergebracht is. Men moet zich niet voor de gek laten houden door de wetenschappelijke premissen waaraan de naam “Scientology” ontleend is. Ze is een moderne religie die zich, alleen maar doordat ze modern is (ofwel geschikt voor de tegenwoordige mens), als wetenschappelijk introduceert. In dit verband wil ik twee soortgelijke gevallen aanhalen, over wiens religieuze consistentie geen twijfels bestaan: het bahaïsme in de islamitische wereld en christian science in de christelijke wereld.

Het bahaïsme ontstond in de vorige eeuw; de naam ervan werd ontleend aan de titel van zijn Grondlegger, Baha’Ullah (“Glorie van God”), die al eerder een volgeling was geweest van het babisme, een religieuze beweging in het islamitische Perzië. Een van de belangrijkste soteriologische stellingen van het bahaïsme is de eenheid tussen wetenschap en religie.

Christian science werd rond het eind van de vorige eeuw gesticht door de Amerikaanse profetes Mary Baker Eddy. Deze religie hield zich voor het eerst bezig met de psychosomatische geneeskunde. Net als met het populaire boek van de heer Hubbard over “mentale gezondheid”, begon christian science ook met een populair boek, getiteld Wetenschap en Gezondheid, door Eddy geschreven en in 1875 gepubliceerd als Science and Health. Voor deze profeet auteurs is “Gezondheid” hetzelfde als “redding”, waarbij ze zo, min of meer het latijnse concept van “salus” weergeven.

De eerste religieuze Scientology gemeenschap werd in 1954 als kerk gesticht, met als naam Church of Scientology of California. Op deze manier vervolmaakte de religie zich, door de kerk volgens het christelijke kerkelijke model te organiseren. De Scientology kerken vestigden zich in verschillende steden met Engels als voertaal (Canada, Australië, Zuid-Afrika, Engeland en de Verenigde Staten); maar ook in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Italië en Zweden. Ook in andere Europese landen (België, Oostenrijk, Ierland) en niet-Europese landen (Japan, Korea, India, Israël, Mexico) kwamen Scientology missies en kerken.

II. Inhoud van de doctrine
DOWNLOAD HET WITBOEK