Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

IV.
CONCLUSIE

De uiteenzetting hoort één ding duidelijk te maken: het gemeenschappelijke leven en activiteiten van de Sea Organization binnen de Scientology Kerk zijn geheel in overeenstemming met het gemeenschappelijke leven en activiteiten van traditionele religieuze ordes, in het Oosten en het Westen, in het verleden en het heden. Zoals bij het boeddhisme en het christendom fungeert de religieuze orde van de Sea Organization met het doel de leer en technologie van L. Ron Hubbard voorbeeldig te behouden en bekend te maken. Het doel van de Sea Organization is het spirituele voortbestaan van niet alleen de eigen leden en leden van de Scientology Kerk maar ook van de mensheid en het universum zelf. In dat aspect gelijkt de Sea Organization op de religieuze ordes van de belangrijkste religies van de wereld.

Het doel van de Sea Organization is het spirituele voortbestaan van niet alleen de eigen leden en leden van de Scientology Kerk maar ook van de mensheid en het universum zelf. In dat aspect gelijkt de Sea Organization op de religieuze ordes van de belangrijkste religies van de wereld.

Als ik hier een persoonlijke observatie zou mogen toevoegen, zou ik willen zeggen dat toen ik bij de Sea Organization de onderkomens, het gemeenschappelijke leven en de activiteiten in Los Angeles en de Gilman Hot Springs bezocht, ik voortdurend herinnerd werd aan mijn eigen dagen in een franciscaans klooster. Ik studeerde, bad en mediteerde met dezelfde intensiteit als welke ik observeerde bij de scientologen bij hun studie, hun werk en hun auditing. Ik woonde en werkte in soortgelijke ruimten, ik werkte in het klooster in de boekbinderij, alwaar ik nieuwe bijbels inbond en oude opnieuw inbond en dat ook deed met theologische verhandelingen. Ik produceerde heilige kaarten en publicaties om het werk van het klooster te adverteren. Er was één verschil: Scientology en de Sea Organization verschaffen zich de laatste vormen van technologie bij het uitvoeren van hun religieuze missie. Wij vergeten dat toen de kloosters voor het eerst ontstonden zij hetzelfde deden. Het zich verschaffen van die geavanceerde technologie door de Scientology Kerk is eenvoudig het volgen van een patroon dat door L. Ron Hubbard zelf is neergelegd.

Frank K. Flinn,
adjunct-hoogleraar in religieuze studies
januari 2010

DOWNLOAD HET WITBOEK