III. Conclusie

Mijn conclusie is dat Scientology, hoewel het duidelijk verschilt van de meerderheid van de christelijke kerken, gezindten en afgescheiden geloofsbewegingen voor wat betreft geloofsovertuigingen, praktische uitoefening en organisatiestructuren, niettemin voldoet aan de criteria die door sociale wetenschappers gebruikelijk toegepast worden om onderscheid te maken tussen religie en niet-religie.

Mijn conclusie is dat Scientology, hoewel het duidelijk verschilt van de meerderheid van de christelijke kerken, gezindten en afgescheiden geloofsbewegingen voor wat betreft geloofsovertuigingen, praktische uitoefening en organisatiestructuren, niettemin voldoet aan de criteria die door sociale wetenschappers gebruikelijk toegepast worden om onderscheid te maken tussen religie en niet-religie.

Het feit dat de materiële basis van de Scientology religie op een zakelijke manier is georganiseerd, kan geen implicaties hebben voor haar status als religie. Is een kunstwerk niet langer een kunstwerk als het op efficiënte wijze is vervaardigd voor verkoop of ruil? Het is naïef om te denken dat enige nieuwe religieuze beweging in de moderne wereld zou kunnen overleven zonder een zakelijke materiële basis voor haar activiteiten, en waar kanunnik Drury al op had gewezen, zijn zelfs de oude christelijke kerken er tegenwoordig niet afkerig van zich op zakelijk vlak te begeven teneinde hun diensten aan werkelijke en potentiële leden te kunnen handhaven en te promoten. Zonder de voordelen van geërfd waardevol vastgoed, schenkingen, patroonschap en een “automatisch lidmaatschap bij de geboorte”, moeten nieuwe religieuze bewegingen óf op een zakelijke manier handelen óf ten ondergaan.

James A. Beckford
december 1980

Over de Auteur

Toen professor Beckford in 1980 “Scientology, Social Science and the Definition of Religion” (Scientology, Sociale Wetenschappen en de Definitie van Religie) schreef, was hij hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Durham. Momenteel is hij professor in de sociologie aan de Universiteit van Warwick.

DOWNLOAD HET WITBOEK