IS SCIENTOLOGY EEN RELIGIE?

GARY D. BOUMA, PH.D.

Men heeft mij naar mijn professionele mening gevraagd ten aanzien van de vraag:

Is Scientology een religie? Ik beschik over de hierna volgende kwalificaties die in dit opzicht relevant zijn ten aanzien van deze vraag:

Bachelor of Arts aan het Calvijn College (Grieks en filosofie)

B.D. aan het Princeton Theologisch Seminarie (kerk en samenleving)

M.A. aan de Cornell Universiteit (sociologie)

Ph.D. aan de Cornell Universiteit (de sociologie van religie)

Ik ben nu meer dan tien jaar bezig met de wetenschappelijke studie van religie. In die tijd heb ik op dit gebied uitgebreid gepubliceerd, heb ik symposia voorgezeten over de definitie van religie en heb ik lezingen gegeven over de sociologie van religie op de Dalhousie Universiteit, de Michigan Staatsuniversiteit en de Monash Universiteit.

Ik heb verschillende boeken over Scientology gelezen en heb ook de kerk in Victoria bezocht. Op basis van deze documenten en dat bezoek is het mijn professionele mening dat de Scientology Kerk redelijkerwijs als een religie kan worden gecategoriseerd. Sta mij toe dit verder uit te werken.

...het [is] mijn professionele mening dat de Scientology Kerk redelijkerwijs als een religie kan worden gecategoriseerd.

Hoewel er enige discussie is bij de studie van religie over de definitie ervan, zouden de rivaliserende definities allemaal, zonder enige discussie, de Scientology Kerk, haar geloofsovertuigingen en praktijken als een religie beschouwen. De discussies in het veld concentreren zich op het praktisch nut van het toepassen van de term religie op groepen welke geen duidelijk gespecificeerd systeem met betekenissen hebben dat verankerd en verwoord is rondom een fundamentele verbintenis met een bovennatuurlijk wezen, principe of entiteit. Aangezien het credo van Scientology zich duidelijk concentreert op een dergelijke verbintenis en daaruit voortvloeit, zou er onder de sociologen die zich met religie bezighouden geen enkele twijfel moeten bestaan of men zich in Scientology wel met een religie bezighoudt.

Emile Durkheim, één van de grondleggers van de sociologie van religie, heeft religie gedefinieerd als een “samengebundeld systeem van geloofsovertuigingen en praktijken die in verband staan met geestelijke zaken... die dan samenkomen tot één enkele morele gemeenschap die een kerk wordt genoemd en die bestaat uit alle mensen die deze zaken aanhangen”.

In zijn invloedrijke studie “The Religious Factor” (De Religieuze Factor) definieert Gerhard Lenski religie als “een systeem van geloofsovertuigingen over de aard van de kracht(en) die de uiteindelijke bestemming van de mens bepalen en de daarmee verbonden gebruiken die leden van een groep gemeen hebben”.

Als men gebruik zou maken van deze definities van religie, dan zou men vast en zeker tot de conclusie komen dat Scientology een religie is.

Gary D. Bouma
30 oktober 1979

Toen Dr. Bouma dit artikel schreef, werkte hij op de faculteit van de Afdeling antropologie en sociologie aan de Monash Universiteit in Clayton, Victoria, Australië.

IV. De Religieuze Status van Scientology
door Irving Hexham, Ph.D.
DOWNLOAD HET WITBOEK