EEN KORTE STUDIE VAN DE SCIENTOLOGY RELIGIE

J. Gordon Melton, Ph.D.

Dr. Melton schreef in 1981:

Ik ben directeur van het Institute for the Study of American Religion, gevestigd in Evanston, Illinois, een instelling waarin onderzoek wordt gedaan naar kleine religieuze groepen in de Verenigde Staten. Van deze instelling ben ik sinds de afgelopen 10 jaar directeur.

Ik ben een gewijd geestelijke in de United Methodist Church, ingewijd in 1968; voorts ben ik de pastor van de Emanuel United Methodist Church in Evanston, Illinois en die functie bekleed ik nu drie en een half jaar.

Ik ben lid van The Society for Scientific Study of Religion en van The American Association of Church History.

Ik heb een Bachelor of Arts graad behaald aan het Birmingham Southern College; ik heb gestudeerd aan het Garrett Theological Seminary, dat was aangesloten bij de United Methodist Church en heb daar een Master of Divinity graad behaald; verder heb ik van de Northwestern University een Ph.D. ontvangen in de geschiedenis en de literatuur van religies (1975).

Ik ben de schrijver van een zevental boeken en was één van de editors van The Encyclopedia of World Methodism, en ben ook de schrijver van de Directory of Religious Bodies in the United States.

Naast mijn taken als pastor en mijn verantwoordelijkheden als directeur van het Institute for the Study of American Religion, ben ik 16 jaar lang bezig geweest met onderzoek en heb ik het boek The Encyclopedia of American Religions voltooid, een beknopt naslagwerk waarin ongeveer 1200 religies in Amerika worden onderzocht en waarin van elk de geschiedenis, de praktijken en de geloofsovertuigingen worden beschreven. Voor zover ik weet is dit sinds 1936 het eerste werk van een dergelijke omvang.

Ik heb een onderzoek gedaan naar Scientology in mijn hoedanigheid als geestelijke van de United Methodist Church en als directeur van het Institute for the Study of American Religion. Wanneer ik mij baseer op mijn uitgebreide ervaring als wetenschappelijk deskundige op het gebied van religieuze bewegingen, op mijn studies naar de leerstellingen, geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology Kerk, de bezoeken die ik heb gebracht aan verschillende Scientology kerken (waaronder de Scientology kerk in Missouri), en op langdurige bezoeken bij verschillende geestelijken van de Scientology Kerk, vind ik dat zij een religie is in de meest volledige zin van het woord. Zij beschikt over een weldoordachte leerstelling, waaronder een geloof in een Opperwezen, een geloof in de vrijheid en de onsterfelijkheid van het spirituele wezen, een systeem van verering en liturgie, een uitgebreid programma van pastorale counseling en een verreikende levering van diensten aan de samenleving waarin de leerstellingen en de geloofsovertuigingen van Scientology worden belichaamd. Het komt maar zelden voor dat een nieuwe religie tijdens haar eerste generatie al tot een dergelijk volledig programma komt. Het onderzoek dat ik in de Kerk heb ingesteld hield ook in, dat ik persoonlijk een Scientology huwelijksceremonie en een zondagsdienst heb bijgewoond. De rituelen van de Kerk, waaronder de gebeden, trouwplechtigheden, doopceremoniën en begrafenissen staan nauwkeurig vermeld in het boek Ceremonies of the Founding Church of Scientology en in het boek Background and Ceremonies of the Church of Scientology (De Achtergrond en Ceremonieën van de Scientology Kerk). Deze rituelen gaan volgens een traditioneel patroon en worden voorgegaan door een geestelijke van de Kerk.

De Scientology Kerk steunt een geloof in, een vrome toewijding aan en een verering van een “Opperwezen”, evenals een geloof in de onsterfelijkheid van de geest en in het feit dat de mens een spiritueel wezen is. Dit is herkenbaar in het hele leven van de groep – het programma dat de Kerk heeft samengesteld, en is ook herkenbaar in de geloofsovertuigingen, de praktijken en in de literatuur, waaronder ook de bovenvermelde boeken.

Ook wordt duidelijk blijk gegeven van haar geloofsovertuigingen, haar verering van God of een Opperwezen en de verering daarvan in het programma van de Kerk van pastorale zorg, van gezamenlijke verering, de manier waarop zij binnen de samenleving leeft en haar programma van spirituele groei.

De Kerk houdt zich bezig met de fundamentele religieuze vragen zoals waar wij vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we heengaan.

De Scientology Kerk houdt iedere week een zondagsdienst. Hoewel dit niet het belangrijkste moment in de week is waar de aandacht op wordt geconcentreerd, zoals dat bij de Methodist Church gebeurt, krijgt de groep hierdoor toch te maken met een gezamenlijke verering.

De Scientology Kerk is zeer zeker een religie in de meest volledige betekenis van het woord.

De Kerk verspreidt haar geloofsovertuigingen door middel van de traditionele kanalen van liturgie, disseminatie van haar religieuze publicaties en haar programma's voor de samenleving.

De Scientology Kerk is zeer zeker een religie in de meest volledige betekenis van het woord.

J. Gordon Melton
10 mei 1981

J. Gordon Melton is de oprichter en directeur van het Institute for the Study of American Religion in Santa Barbara, Californië. Hij heeft leiding gegeven aan een researchprogramma naar veel verschillende religies in Amerika, waarbij speciale aandacht is besteed aan de nieuwe religieuze bewegingen die na 1965 in Amerika zo zeer op de voorgrond zijn getreden. Hij heeft meer dan 20 boeken geschreven of geredigeerd, waaronder de Encyclopedia of American Religions (4e editie, 1994), The Cult Experience, de New Age Encyclopedia, Religious Leaders of America, en het meest recente, de Encyclopedia of African American Religion. Dr. Melton is een ouderling in de United Methodist Church en heeft gewerkt op de afdeling Religiestudies aan de Universiteit van Californië.

II. Scientology een Nieuwe Religie
door Samuel S. Hill, Ph.D.
DOWNLOAD HET WITBOEK