II.
OPDRACHT

Er is mij als expert gevraagd mijn mening te geven over twee algemene vragen: (1) Is Scientology een “religie” in de breedste zin van dat woord? en (2) Zijn Scientology kerken “huizen van verering” in alle opzichten van deze formulering? Ik begrijp dat deze kwesties naar voren zijn gekomen in het licht van bestuurlijke handelingen om vast te stellen of Scientology kerken zich kwalificeren als “huizen van verering” zodat zij vrijgesteld worden van eigendomsbelasting. Ik benader deze twee vragen niet vanuit enige kennis van de wet maar vanuit mijn hoedanigheid als religie- en cultuurfilosoof die in het bijzonder kennis heeft van religies van de moderne tijd, waaronder Scientology.

...Voorts ben ik ervan overtuigd dat Scientology een religieuze gemeenschap is in iedere betekenis van dat woord omdat het onderwerp van haar verering zowel absoluut als transcendent is, haar vormen van verering zowel spiritueel als educatief zijn, en haar gelegenheden tot verering zowel privé als openbaar zijn.

Vooruitlopend op de hierna volgende uitgebreide discussie en gebaseerd op mijn beroepsopleiding en wetenschappelijk onderzoek, ben ik ervan overtuigd dat Scientology in alle opzichten een religieuze organisatie is omdat zij voldoet aan de wetenschappelijke definitie van religieuze traditie, omdat zij dezelfde doelen nastreeft als iedere religieuze zoektocht en omdat zij de kenmerken vertoont van een echte religieuze gemeenschap. Voorts ben ik ervan overtuigd dat Scientology een religieuze gemeenschap is in iedere betekenis van dat woord omdat het onderwerp van haar verering zowel absoluut als transcendent is, haar vormen van verering zowel spiritueel als educatief zijn, en haar gelegenheden tot verering zowel privé als openbaar zijn.

III. Een Analyse van Scientology als een Religieuze Organisatie
DOWNLOAD HET WITBOEK