OVER DE AUTEUR

Onderwijs

Marnixschool (Antwerpen)

K. Atheneum (Antwerpen)

Landbouwschool (Agriculture in Stabroek)

Institut Biblique Européen, Paris, France (1957–60)

Linguistics (S.I.L. in samenwerking met de Universiteit van Londen 1959)

Seminarie Teologica Baptista, Lissabon, Portugal (1960–61)

Gewijd

Verenigde Protestantse Kerk in België (Genk, 1979)

Southern Baptist Convention (Phoenix, Arizona VS, 1980)

Protestantse Theologische Faculteit, Brussel, België (1969–70)

Southern University, VS. Ph.D. proefschrift, “The Philosophy of Inmates based on the Theology of K. Barth & R. Otto” (De filosofie van gedetineerden gebaseerd op de theologie van K. Barth & R. Otto) (1977)

Parthasarathy C. Academie, India: Ere Ph.D. (1985)

Functies

Assistent Kapelaan bij het Belgische Leger in Duitsland (1962–63)

Onderwijzer Protestantse Religie, Rijksscholen (1963–65)

Redacteur/Grondlegger van het tweewekelijkse tijdschrift “Op Vrije Voeten” (1962–79)

Directeur/Grondlegger van Op Vrije Voeten Jongerendienst (1963–79)

Grondlegger/Bestuurder van de Onafhankelijke Federatie voor Jongerendiensten (tot 1978)

Lid van de Commissie en Raad in het Ministerie van Nationaal Onderwijs en Cultuur (tot 1978)

Grondlegger en Voorzitter van het Belgische Suriname Comité (1975–92)

Bestuurder van de Vlaamse Tijdschriften Pers Associatie (1967–83)

Nationaal Directeur van de Internationale Christelijke Jongerenuitwisseling (1971–76)

Nationaal Correspondent van de Oecumenische Jongerenraad Europa (1975–77)

Geestelijke voor Jeugdzaken van de Gospel Missionary Union (Zeist) voor België tot 1970

Nationaal Directeur van Youth for Christ (1963–79)

Penningmeester van de YFC-International Europe (1967–70)

Kapelaan van het Gevangeniswezen (1976–82)

Kapelaan van Buitenlandse Werknemers (1980–85)

Lid van de Algemene Vergadering van de Schola Para Medicorum (1982–89)

Lid van de U.P.C.B. (Brasschaat)

Lid van de Algemene Vergadering van de Faculteit voor Vergelijkende Studie van Religies (1980– )

Rector van de Faculteit voor de Vergelijkende Studie van Religies (1980– )

Professor in Filosofische Theologie (1985–)

Lid van de Stichting “Craeybeckx, Detiège, Grootjans,” Universiteit van Antwerpen (1995–)

Bestuurslid van het World Congress of Faiths (1974– )

Bestuurslid van de Friends of the Ethnographical Museum in Antwerpen (1979– )

Lid van de Ecumenical Workshop for Information in Europe (1974– )

Lid van W.C.R.P. (Wereldconferentie van de Godsdiensten voor de Vrede) België (1989– )

Adviseur bij de Commissie Christendom-Islam van de U.P.C.B. (1981– )

Lid van het Baptisten Geestelijken Fellowship (1979– )

Bestuurder van het Patronizing Committee – Jurisdictie van Antwerpen (1982– )

Redacteur van “Acta Comparanda”, (1983– )

Verslaggever van “Kerk en Leven”, (1974– )

Pastoor van de Meertalige Baptisten Kerk, Antwerpen (1983– )

Lid van de Antwerpse Filosofische Associatie Werkgroep Kierkegaard (1990– )

DOWNLOAD HET WITBOEK