II. Het Observeren van Scientology

Bij het onderzoeken van Scientology nam ik waar dat ze kenmerken heeft die overeenkomen met de kenmerken van een aantal andere religies, waaronder: christian science (in 1879 opgericht door Mary Baker Eddy)2; de Religious Society of Friends, of quakers (in 1665 opgericht door George Fox)3; de New Church of Jerusalem (gebaseerd op de filosofie van E. Swedenborg, 1688–1772), (in de jaren 80 van de 18e eeuw opgericht)4; het antoinism (in 1910 opgericht door Père Antoine)5; en, wat filosofie op zich betreft, enkele aspecten van het boeddhisme.

Dit is geen syncretisme (samensmelting) maar slechts het lot. Scientology is voortgekomen uit een verstand – van L. Ron Hubbard – en werd ontwikkeld in een tijd waarin mensen op zoek waren naar nieuwe vormen van verering binnen hun eigen religie, gezindte, cult of sekte. (Etymologisch – de herkomst van woorden betreffende –, kan de term sekte in verband gebracht worden met het Latijnse sequi, volgen.) De boodschap van Scientology is noch christelijk, noch joods, noch islamitisch maar heeft wel oude wortels. Ze begint met de Veda’s, waarin Hubbard meer wijsheid vindt dan in de theologie/filosofie van het Westen, die probeerde te scheiden en verdelingen in wijsheid te maken.6

Terwijl ze kenmerken heeft die overeenkomen met de kenmerken van andere religies, is Scientology op zich uniek, met een grote eigen doctrine, gebaseerd op de geschriften van L. Ron Hubbard, en haar eigen unieke religieuze gebruiken.

Omdat Scientology werd opgericht in het “barbaarse” Westen7 waar “Golem” de “meester” is geworden,8 biedt ze een mogelijkheid voor degenen die in de moderne tijd naar een spirituele boodschap op zoek zijn.

III. Dogma
DOWNLOAD HET WITBOEK