Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

I. INLEIDING

De schrijver komt uit Japan en dit stuk handelt over de overeenkomsten en verschillen tussen de Scientology religie en andere religies in de wereld. In dit stuk wordt in het bijzonder ingegaan op de overeenkomsten en verschillen bekeken vanuit een Japans perspectief en zal het Scientology zodoende vergelijken met Japanse religies.

De term religie betekent in Japan het onderwijzen over de oorsprong, het onderwijzen over de bron van het ontstaan. Dat is de Japanse definitie die mogelijk afwijkt van de westerse definitie. In deze uiteenzetting gaan we de Japanse definitie gebruiken. In het kader van de Japanse wet kan men daaraan toevoegen dat om een religie te zijn, de religieuze organisatie tevens zijn leer dient te verspreiden, religieuze ceremoniën dient uit te voeren en leden moet onderrichten. Scientology voldoet aan al deze eisen, zoals op de navolgende pagina’s uiteengezet wordt.

Er is een Japans 31-lettergrepig gedicht – dat “waka” wordt genoemd – waarin wordt gezegd dat aan de voet van de berg vele wegen naar boven leiden, maar dat het uitzicht op de maan vanaf de top altijd hetzelfde is. Dit is een oud gedicht, dat nog stamt uit de tijd voordat het christendom in Japan zijn intrede deed. Het verwijst vooral naar de twee voornaamste religies van Japan, het shintoïsme en boeddhisme, die ervan uitgaan dat je altijd op hetzelfde punt uitkomt, ongeacht tot welke geloofsgemeenschap je behoort. Waar het op neerkomt, is in feite de vraag: waarom ruzie maken? Maar nog belangrijker, als er zoveel overeenkomsten bestaan tussen religies, waarom zou je je dan concentreren op de verschillen?

De Scientology religie is betrekkelijk onbekend in Japan, alhoewel er in veel bibliotheken Scientology boeken staan; niet alleen van de grondlegger L. Ron Hubbard, maar ook van de Scientology Kerk zelf. Na 30 boeken over dit thema te hebben gelezen, ben ik van mening dat eenieder die meer over dit onderwerp wil weten, er goed aan doet deze boeken te lezen.

II. Wat is Scientology?
DOWNLOAD HET WITBOEK