Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

IV. SCIENTOLOGY GEBRUIKEN – AUDITING

Het centrale gebruik in Scientology wordt auditing genoemd, van het Latijnse audire, dat luisteren betekent. De persoon beantwoordt de vragen die hem door een auditor (“hij die luistert”) gesteld worden, waardoor hij een hoger niveau van bewustzijn bereikt en geneest van psychosomatische ziekten. Dit komt sterk overeen met sommige nieuwere shinto-religies, die voortkomen uit de yu-itsu shinto-lijn, die in Japan 1400 jaar oud is.

De Scientology denkwijze begon met het onderzoek van de heer Hubbard in de jaren 30 van de 20e eeuw, in dezelfde periode dat de nieuwere shinto-religies op zoek waren naar toepasbare religieuze gebruiken om de geest te genezen. Auditing begon in de Verenigde Staten in 1950, toen Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand gepubliceerd werd. In dit boek zet de heer Hubbard uiteen hoe men de staat die bekendstaat als Clear, kan bereiken – vrij van wat het reactieve verstand genoemd wordt. Het kan vergeleken worden met de staat “Saton” of zelfs “Naikan” in het boeddhisme. In sommige shinto-religies mediteert iemand over zijn jeugd of zijn vorige levens onder begeleiding van een leraar om tot een zelfbeeld te komen van wat hij nu is. Auditing, dat ook omschreven kan worden als de reflectie op iemands verleden, bestaande uit zijn jeugdjaren of vorige levens, kan eveneens dezelfde reflectie en begrip tot stand brengen in iemands huidige staat van zijn.

Iemand die Scientology bestudeert, leert hoe auditing gedaan wordt, in wat de academie en cursusruimte genoemd wordt. Daar, onder begeleiding van een Supervisor, leest de student wat auditing is en brengt hij de technieken van auditing in praktijk. Auditing is de manier waarbij deze getrainde auditor de persoon die niet Clear is, vragen over zijn verleden laat beantwoorden. De persoon die deze auditing ontvangt wordt een “pre-Clear” genoemd, iemand die de staat van Clear nog niet heeft bereikt. Naarmate de preclear de vragen beantwoordt die door de auditor aan hem gesteld worden, ervaart hij het vrijkomen van spanning, een zich geestelijk beter voelen en een zekere gemoedsrust in het algemeen. De tijd die nodig is om een bekwame auditor te trainen, kan variëren van maanden tot jaren, afhankelijk van het niveau van bekwaamheid en nauwkeurigheid dat de auditor wenst te bereiken.

In de oomoto-religie wordt de praktijk van “Naikan” nog steeds uitgeoefend, waarbij criminele jongeren worden gerehabiliteerd, met als resultaat dat deze praktijk wordt aanbevolen door regionale overheidsinstanties. Dit is ook weer te vergelijken met de jeugd-rehabilitatieprogramma’s van Scientology, zoals die op veel plaatsen in de wereld worden uitgevoerd. Natuurlijk hebben “Naikan” en auditing punten van overeenkomst, maar fundamenteel zijn ze toch anders. Dit is een voorbeeld dat laat zien dat twee religies hetzelfde vraagstuk vanuit twee verschillende culturen benaderen en tot antwoorden komen, die punten van duidelijke overeenkomst hebben. Met auditing vertelt iemand de auditor uiterst gedetailleerd dat hij erachter kwam wat uit het verleden hem het leven moeilijk maakte, terwijl met Naikan iemand dat voor zichzelf overdenkt onder begeleiding van een leraar. In beide gevallen is het eindresultaat verbetering in geestelijk opzicht en een opleving in ethisch gedrag.

Seicho-no-ie kent een gebruik, ook wel “Sin-so-kan” genoemd, waarin iemand getraind wordt zichzelf via het verleden te confronteren. Ook dit is een punt van overeenkomst met auditing. In beide gevallen dient iemand zijn eigen verleden te confronteren.

Scientology heeft een stapsgewijs omhooggaand pad naar verlichting, dat de Brug naar Totale Vrijheid wordt genoemd. Wanneer men deze Brug op gaat door geauditeerd te worden en te leren hoe te auditeren, is het resultaat niet alleen een grote verlichting, maar ook een geestelijk welzijn dat te vergelijken is met “Chin-kon-ki-shin”, het grote geheim van shinto, dat zoveel betekent als “het kalmeren van de geest van de mens, zodat hij kan terugkeren naar een goddelijke staat van zijn”.

Scientology heeft een stapsgewijs omhooggaand pad naar verlichting, dat de Brug naar Totale Vrijheid wordt genoemd. Wanneer men deze Brug op gaat door geauditeerd te worden en te leren hoe te auditeren, is het resultaat niet alleen een grote verlichting, maar ook een geestelijk welzijn dat te vergelijken is met “Chin-kon-ki-shin”, het grote geheim van shinto, dat zoveel betekent als “het kalmeren van de geest van de mens, zodat hij kan terugkeren naar een goddelijke staat van zijn”. Dit komt sterk met elkaar overeen. Dit wordt door verscheidene shinto-religies in praktijk gebracht, waaronder hakke shinto, die in 1025 n.Chr. werd gesticht.

Het beter maken van mensen met behulp van de kunst van spirituele genezing is in Japanse religies geen verloren gebruik, zoals dat wel gebeurd is bij sommige andere religies. Religies zoals seicho-no-ie, sekai-kyusei-kyo, shinto-tenkokyo, ananai-kyo en andere religies in Japan, kennen allemaal praktijken die de staat van Chin-kon-kishin tot stand brengen. Het aantal volgelingen bedraagt 20 miljoen. Hoewel hun technieken verschillend zijn, komen hun toepassingen en doelstellingen overeen met Scientology auditing, die haar volgelingen stap voor stap de Brug naar Totale Vrijheid laat opgaan.

Ook in andere grotere wereldreligies wordt zo’n staat beschreven. In de islam komt de term “imam zamam” voor, een persoon die dermate verlicht is, dat hij alle zeven betekenissen van de Heilige Koran volledig kan doorgronden.

In de biecht van het christendom moet men ook het verleden confronteren. Ook dit komt weer overeen met Scientology, die ook een procedure van biechten kent. Iemand dient in zijn verleden te kijken en een andere persoon – de auditor – daarmee te confronteren door het op te biechten. Het resultaat voor beide religies is hetzelfde – een vervolmaking van de geest en een heropleving in het leven.

Dit brengt ons weer terug naar de profetie van Boeddha, die voorspelde dat op een dag Maitreya de mens zou bevrijden van wat hem tegenhield. In Japan verschilt de Maitreya-profetie met die van het Pali. De profetie is hier niet zozeer dat iemand noodzakelijkerwijs zal terugkeren, maar eerder dat iemand een manier heeft om terug te keren naar de geestelijke staat zoals die voorspeld is. Veel religies in Japan, waaronder het boeddhisme en het shinto, hebben op gebeurtenissen die zich zo ontwikkelden, gewacht. Scientology heeft de middelen om de geestelijke bekwaamheden van iemand te vergroten. Japan is een land waar religies het accent leggen op het vergroten van iemands spirituele vaardigheden. Vanuit het Japanse gezichtspunt bekeken, is Scientology inderdaad een religie die overeenkomt met de daar al bestaande.

V. Ceremoniën
DOWNLOAD HET WITBOEK