Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

II. WAT IS SCIENTOLOGY?

De oorsprong van Scientology is te vinden in de jaren 30, toen L. Ron Hubbard, de Amerikaan die later de grondlegger van Scientology zou worden, door het Verre Oosten reisde en zichzelf afvroeg waarom de mens zo’n erbarmelijk leven leidde. Niemand was in staat antwoord te geven op zijn vragen, toen hij zich als jongeman afvroeg waar de mens vandaan kwam en waar hij naartoe ging.

In 1950 schreef de heer Hubbard een boek over een gebied van studie dat hij Dianetics (“door het verstand”) noemde, waarin hij zijn eerdere onderzoek naar het verstand beschreef. Het boek Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand was erg populair en werd al snel een bestseller met meer dan 17 miljoen verkochte exemplaren. Naarmate de Dianetics beweging groeide en het onderzoek zich uitbreidde van het verstand naar de geest, was er een ander gebied van studie ontstaan – Scientology – en de eerste kerk werd in 1954 in de Verenigde Staten gesticht. Kort daarna maakte Japan voor het eerst kennis met Dianetics, maar de eerste officiële uitbreiding van zendingsactiviteiten van Scientology in Japan begon in 1962, wat feitelijk het begin was van de geschiedenis van Scientology in Japan. De eerste officiële lezing over Scientology werd gegeven voor een overvolle zaal op 10 september 1962.

Het woord “Scientology” is afkomstig van het Latijnse scio, dat “weten in de ruimste zin van het woord” betekent, en het Griekse logos, oftewel “studie van”.

In het boek Scientology: De Grondbeginselen van het Denken verklaart de heer Hubbard dat dit onderwerp in feite afgeleid is van de grondbeginselen van de psychologie, maar dat we ons er wel van bewust moeten zijn dat het niet afstamt van de huidige psychologie, maar eerder van de oudere psychologie zoals die in de religies van de wereld werd onderwezen, voordat de geestelijke essentie van deze studie in de afgelopen eeuw eruit werd gehaald.

Psychologie betekent letterlijk “de studie van de geest”. In de hedendaagse psychologie is deze betekenis verloren gegaan en wordt de geest niet langer bestudeerd of erkend als een bonafide gebied om te bestuderen. In dat opzicht is Scientology iets geheel anders, omdat ze de geest bestudeert, zoals dat bij de meeste grote religies in de wereld gebeurt.

Religies gaan er in het algemeen vanuit dat de menselijke geest verbonden is met de grote “levenskracht” van dit universum. Het woord “geest” is echter moeilijk te definiëren. Sommigen beweren dat de geest eigenlijk het menselijk verstand is. Maar in Scientology wordt “geest” gezien als “zelf” en dat is veel meer dan het verstand alleen. In een van de Japanse shinto-religies, seicho-no-ie, betekent het, wanneer het zou worden vertaald: “het kind van God”. Dat zou overeenkomen met de Japanse woorden “hime” of “hiko”. In Scientology bedacht de heer Hubbard het woord thetan, van het Griekse woord voor geest, aangezien geen ander bestaand woord het volledig zou kunnen omschrijven.

Religies gaan er in het algemeen vanuit dat de menselijke geest verbonden is met de grote “levenskracht” van dit universum. Sommigen beweren dat de geest eigenlijk het menselijk verstand is. Maar in Scientology wordt “geest” gezien als “zelf” en dat is veel meer dan het verstand alleen.

Het idee om nieuwe woorden te bedenken om nieuwe concepten te beschrijven waar geen bestaande woorden voor zijn, is niet nieuw in religies. In Japan heeft Master Kobodaishi, de grondlegger van Shingon (een zeer oude, traditionele, grote en esoterische boeddhistische geloofsgemeenschap) veel woorden bedacht die nodig waren om deze religie te kunnen uitoefenen.

Toch is er in Scientology voor God geen nieuw woord bedacht. Hoewel een referentiekader over God geen deel uitmaakt van de Scientology leer en leden hun eigen ideeën erop na mogen houden wat dit woord al dan niet betekent, wordt ze wel met de volgende woorden aangeduid: “het Opperwezen”, “het oneindige”, “het allesomvattende”, “de schepper van het universum”, en natuurlijk “God”.

Anders dan andere religies heeft Scientology geen specifiek dogma ten aanzien van het concept God, maar wordt het aan iemand zelf overgelaten zich een beeld te vormen hoe hij ten opzichte van het universum en de aard van de dingen staat. Van daaruit kan geloof volgen. Vandaar dat Scientology studenten niet alleen uit alle lagen van de samenleving komen en van alle nationaliteiten zijn, maar ze komen ook uit de meest uiteenlopende religieuze milieus. In Japan en in het Verre Oosten komt het vaak voor dat iemand een aanhanger is van meer dan één religie. Tegen deze achtergrond geven sommige Japanse Scientology studenten hun andere religies dan ook niet op, maar wat ik ervan begrepen heb, gebruiken ze hun studie van Scientology om hun eerdere religieuze verbintenis en geloof in God te versterken. Dit is enigszins vergelijkbaar met hetgeen de betrekkelijk nieuwe shinto-religie, seicho-no-ie, haar volgelingen leert, die ook afkomstig zijn van het boeddhisme, het christendom en andere geloofsovertuigingen.

III. Scientology vergeleken met Andere Religies
DOWNLOAD HET WITBOEK