Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

III. SCIENTOLOGY VERGELEKEN
MET ANDERE RELIGIES

Scientology vertoont duidelijke overeenkomsten met het boeddhisme. Zelfs zo sterk, dat de heer Hubbard ooit boeddhistische leiders in Azië de vraag stelde of het mogelijk was dat hij de Maitreya was die door Boeddha voorspeld was. Boeddha, Gautama Siddhartha, had, toen hij op zijn sterfbed lag, zijn volgelingen verteld dat in de toekomst een Boeddha zou komen die het werk dat hij begonnen was zou afmaken en die bekend zou worden als de Maitreya. Of de heer Hubbard de menslievende bedoelingen van de grote Siddhartha zal voltooien, zal de toekomst uitwijzen. Het is niet de bedoeling om in dit kader de vraag die de heer Hubbard opwierp, te beantwoorden. De vervulling van profetieën is echter eveneens een overeenkomst met andere grote en kleine religies.

Het eerste boek dat ik las was Scientology: De Grondbeginselen van het Denken. Toen ik dit boek las, besefte ik onmiddellijk hoe de inhoud ervan overeenkwam met die van de shinto-religies. Met name de zienswijze dat het leven maar schijn is en dat de fysieke wereld in wezen de realiteit is zoals die door onze zintuigen wordt waargenomen. Dit komt aardig overeen met de leerstellingen van de grondlegger van het seicho-no-ie, Master Masaharu Taniguchi. (Master Taniguchi was een van de vier mensen die het Verhaal van het Universum opschreef voor de Heilige Leermeester Onisaburo Deguchi van oomoto, een andere shinto-religie in Japan.) Zowel oomoto als seicho-no-ie zijn betrekkelijk nieuw in de geschiedenis van Japan, waarbij oomoto aan het eind van de 19e eeuw begint en seicho-no-ie aan het begin van de jaren 20 van de 20e eeuw.

In het boeddhisme komt ditzelfde denkbeeld van de “schijnbaarheid van het leven” ook tot uitdrukking in “Shiki soku, ku soku ze shiki” wat betekent dat alles wat met de vijf zintuigen kan worden waargenomen enkel nietsheid en leeg is. De boeddhisten stellen bovendien dat de universa van de mens alleen maar manifestaties van de geest zijn. Natuurlijk heeft het boeddhisme ook een veel diepere betekenis, evenals Scientology.

Ook andere verklaringen over het leven en het verstand zijn vergelijkbaar met sommige shinto-geloofsovertuigingen, zoals de herinneringen aan ervaringen die als een film in het geheugen opgeslagen worden, waarbij voor iemand elk filmbeeldje een duplicaat is van de gebeurtenissen. Dit heeft eveneens overeenkomsten met seicho-no-ie. Maar er is echter één woord dat erg belangrijk is in Scientology, namelijk theta. Een uitdrukking in yu-itsu shinto die daarmee overeenkomt, is “de grote levenskracht van het universum”. Dit komt ook overeen met de hakke shinto-religie, de officiële religie van de Keizerlijke Hofhouding tot aan de Meiji-hervormingen. Ditzelfde denkbeeld vormde de basis van de nieuwere shinto-religies zoals mahikari die na de oorlog tot grote bloei kwamen.

Het denkbeeld dat iemand al eerder geleefd heeft is een oud concept en wordt door oosterse religies volledig geaccepteerd. De theorie en praktijk van Scientology is gebaseerd op het denkbeeld dat iemand een spiritueel wezen is, dat door de heer Hubbard een thetan genoemd wordt en dat zich zijn vorige levens kan herinneren en dat zijn daden als spiritueel wezen in het verleden zijn levensomstandigheden in het heden bepalen.

Het denkbeeld dat iemand al eerder geleefd heeft is een oud concept en wordt door oosterse religies volledig geaccepteerd. De theorie en praktijk van Scientology is gebaseerd op het denkbeeld dat iemand een spiritueel wezen is, dat door de heer Hubbard een thetan genoemd wordt en dat zich zijn vorige levens kan herinneren en dat zijn daden als spiritueel wezen in het verleden zijn levensomstandigheden in het heden bepalen. Er zijn in Japan meer dan 180.000 religieuze stromingen en ik denk dat de meeste het op een of andere manier met dit denkbeeld eens zijn. Natuurlijk gaat dit denkbeeld niet alleen terug naar de tijd van Boeddha, maar ook naar de Veda, de bron van alle grote religies uit India.

IV. Scientology Gebruiken – Auditing
DOWNLOAD HET WITBOEK