I. INLEIDING

De laatste jaren is er in bepaalde delen van Europa wat onenigheid ontstaan over Scientology, en dan vooral in Duitsland, dat de echte sociale bedoelingen van deze religieuze groep verkeerd lijkt uit te leggen.

Vanuit het gezichtspunt van iemand die filosofie en religie kent, is er geen enkele controverse, maar het is gemakkelijk te begrijpen dat het ontbreken van kennis van het religieuze verschijnsel als zodanig en de verschillen in de mogelijke uitingen van dit verschijnsel onterecht tot antagonistische en onbuigzame houdingen kunnen leiden.

Om die reden heb ik besloten om in dit rapport mijn conclusies over de Scientology religie te publiceren. Ik heb deze religie verscheidene jaren bestudeerd, zowel de formele aspecten ervan (geschriften, boeken en filosofie) als de aspecten van de dagelijkse gang van zaken (ceremoniën, interne en externe organisatie, praktijken van het vervullen van religieuze plichten en activiteiten in de gemeenschap), zowel in mijn eigen land als in andere landen (Frankrijk en Denemarken).

II. Het Concept van Religie
DOWNLOAD HET WITBOEK