IV. HET RITUELE OF MYTHISCHE ASPECT

Een deel van de praktijken die in dit deel beschreven worden, werden al beschreven in het vorige hoofdstuk (training en auditing); daarom zal ik me meer concentreren op wat begrepen kan worden als ceremoniën en riten.

Deze zijn verzameld in het Book of Ceremonies of the Church of Scientology. Ondanks het feit dat de grondlegger zelf Scientology plaatst in de traditie van de Oosterse religies, de erfgenamen van het boeddhisme en de Veda's, heeft Scientology niettemin ceremoniën die in grote mate aan de Westerse religies herinneren. Dat geldt voor de zondagsdiensten en de huwelijksceremoniën.

Als gevolg van haar traditie, kent ze echter verschillende en heel persoonlijke riten die, hoewel ze doen denken aan de joods-christelijke traditie, geheel overeen blijken te komen met het stelsel van overtuigingen van Scientology. Ik verwijs hierbij naar de naamgevingsceremonie, de naamgevings- en herkenningsceremonie en de begrafenisdienst. In overeenstemming met het geloof in de onsterfelijkheid van de thetan, houden scientologen deze ceremoniën om een naam te geven aan het nieuwe lichaam van het wezen dat aangekomen is, het wezen welkom te heten bij zijn nieuwe lichaam en zijn nieuwe familie of om vaarwel te zeggen tegen een wezen, dat zijn lichaam opzij gezet heeft om een nieuw lichaam te vinden en proberen hem te helpen zich te oriënteren in de nieuwe situatie waarin hij zich bevindt.

Al deze ceremoniën vinden plaats onder de regie van een gewijde geestelijke of door de kapelaan van de kerk, en de leden van de Scientology gemeenschap participeren er regelmatig actief in.

V. Het Organisatorische Aspect
DOWNLOAD HET WITBOEK