VI. DE UITEINDELIJKE DOELSTELLING VAN SCIENTOLOGY

Het doel van Scientology, zoals beschreven door L. Ron Hubbard, is “een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke personen gegund is rechten te hebben en waar de mens vrij is zich tot hogere niveaus te verheffen”. (Zie Wat is Scientology?)

Als doelstelling voor het individu zoekt Scientology de verlossing van de mens, zijn spirituele bevrijding en de vrijheid van de barrières die het bestaan hem heeft opgelegd. Geen mens kan echter vrij zijn als de samenleving dat niet ook is. De zoektocht naar verantwoordelijkheid is de belangrijkste weg waarlangs scientologen hun vrijheid zoeken; een verantwoordelijkheid die van ons vraagt ons leven en dat van onze medemensen te verbeteren voordat hogere doelen bereikt kunnen worden.

Doelen van een dergelijke omvang kunnen niet alleen bereikt worden door pastoraal werk, dat door de volgelingen wordt uitgevoerd. Om die reden heeft de Church of Scientology International verschillende groepen of organisaties ingesteld die sociale campagnes uitvoeren, gewijd aan deze doelen. Een ervan is ABLE (Association for Better Living and Education), dat verscheidene hulpprogramma's in de gemeenschap sponsort: Narconon, dat diensten levert voor preventie en rehabilitatie op het gebied van drugs; Criminon, dat in verschillende landen programma’s heeft om criminelen te onderwijzen en te rehabiliteren; Applied Scholastics, dat in achtergestelde gebieden en buurten onderwijs- en leescampagnes uitvoert; en de Way to Happiness Foundation, die gebaseerd is op het boek met dezelfde titel van L. Ron Hubbard en met kinderen en tieners campagnes ontwikkelt om opnieuw gedragscodes in te stellen die de gemeenschap helpen, zoals programma’s voor de bescherming van de omgeving, studieprogramma's, burgerbescherming programma’s, enz.

Een andere belangrijke door de Scientology Kerk opgerichte groep is de Citizens Commission on Human Rights, die internationale prijzen heeft gekregen voor haar onderzoekingen en ontmaskeringen op het gebied van mentale gezondheid.

Van speciaal belang is het door scientologen over de hele wereld gevormde Volunteer Ministers Corps, dat met experts en autoriteiten samenwerkt bij ongelukken, natuurrampen of tragische voorvallen waarbij hulp nodig is. Deze vrijwilligers zijn perfect getraind om mensen troost en eerste hulp te bieden terwijl het medische team en de burgerbeschermingwerkers actie ondernemen.

VII. Is Scientology een Religie?
DOWNLOAD HET WITBOEK