Conclusies

Ons hierboven omschreven nauwkeurig onderzoek heeft aangegeven, dat in een moderne wereld met vele nieuwe religies een meer open kijk op religie en haar wereldwijde variëteit nodig is dan de beperkte definities gebaseerd op interpretaties van het Latijnse begrip “religio”, die zelfs tegenwoordig nog door sommige regeringsfunctionarissen worden herhaald. De vijf variabelen die in de categorie religie vallen, zijn: 1. intellectuele, 2. emotionele, 3. actionele, 4. sociale, en 5. culturele factoren, zoals hierboven eerst in het algemeen besproken en dan in het bepaalde geval van Scientology.

Naar onze mening zijn er veel redenen waarom Scientology als een nieuwe religie beschouwd kan worden. Ze past zo goed in deze categorisatie omdat ze een religie is die is ontstaan in het moderne westen, in de zeer westerse betekenis van het woord “religie”. Ze is duidelijk een uiting van het nieuwe soort “religiositeit”, dat in de westerse wereld is opgekomen, en moderne media van socio-culturele netwerken gebruikt bij het overbrengen van haar religieuze boodschap aan een breder publiek.

In haar ambitieuze pogingen om de voordelen van haar veelomvattende netwerken te gebruiken, is ze een van de “modernste” en “meest besproken” religies van onze eeuw geworden.

In haar ambitieuze pogingen om de voordelen van haar veelomvattende netwerken te gebruiken, is ze een van de “modernste” en “meest besproken” religies van onze eeuw geworden.

Het is typerend voor veel van de zogenoemde nieuwe religies dat ze door geleerden het etiket “religies” opgeplakt hebben gekregen in plaats van door de mensen die haar praktiseren zelf. In plaats van het instellen van enige stevig georganiseerde formaliteiten, geven verscheidene nieuwe religieuze bewegingen er de voorkeur aan om nogal ongeorganiseerde instellingen te zijn. Zo heeft een groot aantal van de nieuwe neo-hindoe yoga of meditatiegroepen geen organisatie en haten ze het om überhaupt als “religieus” te worden beschouwd. In hun latere ontwikkeling hebben sommige ervan zich echter, indien nodig, laten “registreren” – mogelijk zelfs als “wetenschappelijke” verenigingen – in overeenstemming met de federale of nationale wetgeving, die de formatie van de “religieuze” organisaties en alternatieve organen in de respectievelijke landen regelt.

Sinds haar oprichting in 1954 is de Scientology Kerk een van de weinige nieuwe religies geweest die haar organisaties altijd geïdentificeerd heeft en veel pogingen heeft ondernomen om als religieus orgaan erkend te worden. Scientology is wereldwijd door vele officiële organen in verschillende culturen inderdaad erkend als een “kerk” en een “religie”.

De doctrine en de Scientology Kerk zelf houden verband met het feit dat ze gebaseerd zijn op een visie van een modern Amerikaans persoon die werd geboren in de 20e eeuw en die liever schreef en openbare lezingen gaf dan zijn boodschap te preken. Het idee van religie bleek niet uit de eerste teksten en leerstellingen van L. Ron Hubbard, die experimenteel en psycho-filosofisch probeerden te zijn. Dianetics werd pas Scientology toen Hubbard in zijn vervolgonderzoek haar spirituele dimensie ontdekte en haar spirituele verbinding met de oude wereldreligies.

De leerstellingen van Scientology hebben hun achtergrond in verschillende religieuze en filosofische tradities. De boodschap van een nieuwe “boek religie”, zoals ontwikkeld en afgekondigd door haar grondlegger, is trouw vastgelegd en bewaard in het corpus van de heilige geschriften. Als geheel voorzien ze in een bron voor religieuze ervaringen, rituelen en meer handelingen, alsook in de sociale structuur van de Kerk met haar culturele modellen.

De uitgebreide sociale organisatie van de Scientology Kerk met al haar netwerken en culturele infrastructuren, is een belangrijk bewijs van haar aard als een organisatie die heel goed gekenmerkt kan worden als een “religieus” orgaan. The maritieme mythologie van haar religieuze orde, de Sea Organization, vormt de basis voor haar sociale structuur voor degenen die besloten hebben hun leven helemaal en voor altijd aan de doelen van de Kerk te wijden.

Op basis van onze contacten met sommige leden van de Kerk in de Europese en nationale hoofdkwartieren van de Kerk in Scandinavische landen, hebben we erkend dat de Kerk voor deze mensen zowel modellen voor hun leefstijl biedt als ervaringen die op affectief en conatief niveau religieus genoemd kunnen worden.

Dus hebben we geconcludeerd dat Scientology een religie is.

X. Wat betreft Bronnen over Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK