Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

Scientology als een Nieuwe Religie

Met de discussie over de vijf bovengenoemde categorieën in gedachten, proberen we de rol en de plek van de Scientology Kerk te beschouwen binnen het zich snel ontwikkelende raamwerk van de bewegingen, “nieuwe religies” genoemd, en dan vooral wat haar leerstellingen, gebruiken en organisaties betreft. De cruciale vraag is opnieuw: Is Scientology een “religie” of niet? Dit rapport kan vergeleken worden met een andere studie van Bryan R.Wilson, Brits socioloog van religie, die Scientology bestudeerd heeft op de volgende algemene parameters van religie:

a. overtuigingen, gebruiken, relaties en instanties met betrekking tot het bovennatuurlijke, wat de mens het belangrijkste vindt, enz.,

b. gebruiken van gehoorzaamheid, verering of aanbidding,

c. het collectieve of groepskarakter van religieus leven.

Na zorgvuldige bestudering van verscheidene wereldreligies geeft Wilson een gedetailleerde beschrijving van Scientology als theologie en institutie. Zijn belangrijke eindconclusies houden in: “religies veranderen met de tijd” en “religie is onvermijdelijk aan verandering onderhevig”.

Wilson erkent het belang van “verandering”, wanneer hij de nadruk legt op feiten, waar wij zijn mening delen: “nieuwere religies” of “moderne bewegingen zullen echter niet voldoen aan alle punten van ons (relatief tijdloos) model”. Wilson besluit met: “Scientology is een bonafide religie en moet als zodanig beschouwd worden”.

We benaderen Scientology nu volgens de vijf dimensies van een religie.

A. Cognitieve Dimensie

De cognitieve dimensie van Scientology wordt duidelijk door haar unieke en gedetailleerde kijk op de wereld en het universum in haar doctrine van de acht drijfveren, die het hele bestaan verdelen in acht aparte niveaus, met het spirituele gebied en God bovenaan. Het geloof van scientologen in het bestaan van het bovennatuurlijke is gelegen in hun geloof in het ware zelf als een geestelijk wezen – de thetan – en de onsterfelijkheid van de thetan door duizenden eerdere levens heen, evenals hun geloof in de spirituele wereld en in God. Door deze bovennatuurlijke krachten en God bepalen scientologen hun lot, hun behoeften en hun waarden.

Scientology moet zeker gekenmerkt worden als een geletterde of “boek” religie. Haar tradities worden vrijwel uitsluitend overgebracht door haar credo en de geschriften en lezingen van haar grondlegger.

B. Affectieve of Emotionele Dimensie

De affectieve of emotionele dimensie van Scientology kan gevonden worden in het nauwe verband tussen Scientology gebruiken en het bovennatuurlijke gebied. De religieuze ervaring van Scientology ligt in auditing en training, door middel waarvan scientologen met hun spirituele realiteit communiceren. Deze verbinding vindt vooral plaats in auditing, aangezien de Scientology geestelijke de thetan door eerdere levens leidt bij het oplossen van momenten van spirituele schade. Door middel van hun pogingen hun acht drijfveren te coördineren en in evenwicht te brengen, communiceren scientologen met het spirituele gebied en met God. Scientologen beschouwen zichzelf en anderen als geesten (niet als lichamen) die veel langer leven dan de fysieke dimensie. Ze hebben in het algemeen een gedeelde houding en solidariteit met andere wezens en het spirituele universum.

C. Conatieve of Gedragswijze Dimensie

De conatieve of gedragswijze dimensie van de Scientology religie wordt gevonden in haar belangrijkste riten – de religieuze gebruiken van auditing en training – en haar overgangsrituelen – huwelijks-, begrafenis- en naamgevingsceremoniën. De Scientology doctrine vereist ook de hoogste standaards van ethisch gedrag door haar parochianen en heeft een zeer ontwikkeld systeem van gedragscodes om hun gedrag te leiden. Deze kunnen gevonden worden in de algemene principes van het “systeem van Ethiek en Gerechtigheid”, evenals in de specifiekere codes als de Auditor’s Code, de Supervisor’s Code, de Erecode en de Code van een Scientoloog.

D. Sociale Dimensie

De sociale dimensie van de Scientology religie wordt gereflecteerd in haar complexe kerkleer. De internationale kerkelijke hiërarchie van de Scientology Kerk bestaat uit verscheidene niveaus en verscheidene specifieke organisaties die de orthodoxie en de activiteiten van individuele kerken moeten controleren. Zo is er de Church of Scientology International, de “Moederkerk” van de kerkelijke hiërarchie die wereldwijd toezicht houdt op de praktijk en verspreiding van de religie. Dan is er het Religious Technology Center, dat direct verantwoordelijk is voor de zuiverheid van de Scientology Geschriften en het orthodox praktiseren van de religie.

De individuele kerken onder supervisie van CSI zijn gerangschikt in een hiërarchische orde die het niveau reflecteert van de religieuze diensten die ze leveren. Zo is er bijvoorbeeld de Church of Scientology Flag Service Organization in Florida, die de hoogste niveaus van Scientology religieuze diensten levert, en de over de hele wereld verschillende “Advanced Organizations” en “Saint Hill churches” die de tussenliggende niveaus van religieuze diensten leveren. Daaronder zijn de lokale Scientology kerken, Scientology missies en onafhankelijke geestelijken die de lagere en laagste niveaus van diensten leveren. Elk van deze niveaus wordt op zijn beurt weer gesuperviseerd door een kerkelijke organisatie ondergeschikt aan CSI.

E. Culturele Dimensie

De culturele dimensie van Scientology is zowel rijk als gevarieerd. Hoewel ze nieuw is, heeft Scientology al een karakteristieke cultuur die door vele unieke kenmerken wordt geïdentificeerd. Ze heeft haar eigen nomenclatuur (uiteengezet in twee aparte woordenboeken), met termen als “thetan”, “Clear” en “auditing”, om er maar een paar te noemen. Ze heeft haar eigen kalender met feestdagen, zoals de verjaardag van L. Ron Hubbard, “Auditor’s Dag” en andere data die alleen voor scientologen een speciale betekenis hebben. Er zijn speciale locaties van grote religieuze betekenis voor Scientology, waar leden pelgrimstochten naartoe maken, zoals Hubbard’s huis in Saint Hill Manor in Engeland en de Church of Scientology Flag Service Organization in Florida.

Scientologen leiden hun leven in strikte overeenstemming met de Scientology Geschriften. Ze passen de ethische en morele richtlijnen van Scientology toe bij hun dagelijkse bezigheden en in hun relaties met anderen en het opvoeden van hun kinderen. Veel scientologen laten hun kinderen naar scholen gaan die Scientology principes gebruiken, zoals de door Hubbard ontwikkelde studiemethoden. Scientologen van alle leeftijden zijn vrij van drugs en sterk gekant tegen het gebruik ervan.

De scientologen die het meest toegewijd zijn aan hun religie – leden van de Sea Organization – leven in gemeenschappen, zorgen voor elkaars dagelijkse en economische behoeften als voeding, huisvesting en medische behoeften, dragen onderscheidende uniformen, volgen hun bepaalde gewoonten en gebruiken en stellen bijna hun gehele werktijd ten dienste van hun religie. Met al haar functies is de Scientology Kerk duidelijk een “manier van leven” voor mensen die in haar religieuze orde dienen.

IX. Conclusies
DOWNLOAD HET WITBOEK