Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

De Rituelen en Leefstijlen van Scientologen

Hubbard wordt door zijn aanhangers grondlegger genoemd. Dit valt samen met een belangrijk onderscheid, dat in vergelijkende studies wordt gemaakt tussen “opgerichte” en “etnische” religies. De eerstgenoemde herleiden hun ontstaan naar een bepaald persoon, zelfs wanneer die persoon zelf niet dacht dat hij de religie opgericht had (Jezus Christus, Confucius, Lao-tse). De laatstgenoemde hebben geen namen die ze moeten gedenken, maar in plaats daarvan mondeling doorgegeven tradities. Tijdens het opbouwproces van elke opgerichte religie vindt een noodzakelijk proces plaats wanneer een besloten kring van aanhangers ontstaat, die zich om hun meester verzamelt en bereid is hem te volgen. Toen verscheidene personen in 1954 besloten de Scientology Kerk op te richten, werd L. Ron Hubbard natuurlijk haar spirituele leider. Na zijn besluit zich terug te trekken van zijn plichten als directeur van de groeiende Kerk, werd de status van de grondlegger met het verstrijken der tijd legendarisch.

Het vaak kritische moment, dat volgt op het overlijden van een grondlegger van een religie, was in de geschiedenis van Scientology niet zo problematisch, omdat Hubbard zijn formele functies als de leider van zijn Kerk al tijdens zijn leven opgegeven had. Al voordat hij in 1986 overleed, werd de grondlegger vereerd en werd in elke Scientology kerk overal ter wereld een ruimte aan hem gewijd. Hoe het ook gebeurd moge zijn, bij een vergelijking van religio-verschijnselen is gebleken dat een dergelijk proces een van de belangrijkste zaken is bij de vorming van elke oudere of nieuwer religie die zichzelf beschouwt als zijnde gesticht door iemand.

Hoewel Scientology kerken, missies en andere centra en hoofdkwartieren wijzen op de symbolen van een sociaal milieu van de werkende klasse, bevatten ze altijd een plek van verering, een heilige ruimte voor wekelijkse erediensten en familieceremoniën. De geest van de grondlegger, die volgens Scientology Geschriften over menselijk voortbestaan aanwezig is, zelfs nadat “L. Ron Hubbard zijn lichaam verliet” bij zijn overlijden in 1986, wordt tot uitdrukking gebracht door veel van zijn boeken en afbeeldingen.

De Scientology Kerk heeft haar eigen mythologie gerelateerd aan het leven en de leerstellingen van haar grondlegger. Ze heeft ook haar eigen jaarlijkse herdenkingskalender, waarbij de verjaardagen in het leven van de grondlegger en de geschiedenis van de Kerk herdacht worden.

De Sea Organization (of Sea Org) is een speciale orde die opgericht werd in 1967 toen de heer Hubbard besloot terug te treden als Executive Director van de Kerk om zich aan boord van een schip op zijn literaire werk te gaan concentreren. Degenen die hem toen als eersten volgden, werden de kerngroep van de nieuw opgerichte religie. Naarmate de tijd verstreek, werd deze groep een mythisch model die als de kern van trouwste leden van de Kerk beschouwd en gerespecteerd moest worden. Alle leden van de Sea Organization werken fulltime voor de religie door als staflid te werken van de kerken met een hoger niveau. Het bewijs van hun toewijding is het arbeidscontract in de Sea Organization “voor de volgende miljard jaar”.

Een dergelijke religieuze orde herinnert in vele opzichten aan de kringen van discipelen die zich verzamelden rond grondleggers van wereldreligies als Jezus of Mohammed of de kloosterorde van monniken rond Prins Gautama toen hij Boeddha werd. Het is een zeer specifieke uiting van religieuze mythologie en symbolisme. Op zich is het een van de criteria waarop wij onze conclusie baseren dat Scientology een nieuwe religie is.

Het is typerend voor leden van de religieuze orde van de Kerk, dat zij samen een soort uitgebreide familie vormen, de meeste tijd wijden aan hun werk voor en in de Kerk en tegelijkertijd voor elkaars dagelijkse en economische behoeften zorgen, zelfs hun kinderen. Een dergelijke leefstijl is zo veelomvattend, dat leden van de Sea Organization gewoonlijk met elkaar families vormen. Het zeemansuniform, dat door alle leden van de Sea Organization wordt gedragen, is een belangrijke verenigende factor op zowel emotioneel als sociaal niveau.

De meeste leden van de Kerk zijn parochianen die deelnemen aan auditing, cursussen en andere aanbiedingen van de Scientology Kerk, maar buiten de Kerk leven en werken. Ze komen uit alle lagen van de bevolking. Ze maken deel uit van de lokale Scientology congregatie en religieuze gemeenschap en oriënteren hun levens in verschillende maten om Scientology als hun religie. Ze leven volgens de ethische codes en standaards van Scientology, passen de principes en methodes van Scientology toe in hun levens en voeden hun kinderen op om als scientologen te leven en te handelen.

Mythisch gezien overstijgt deze spirituele verbinding in de Scientology leerstellingen de normale grenzen van het menselijke bestaan. In plaats van reïncarnatie, zoals onderwezen door bijvoorbeeld het hindoeïsme en het boeddhisme, heeft Scientology een speciale doctrine van “eerdere levens” ontwikkeld. Scientologen kunnen over hun eerdere levens vertellen, bijvoorbeeld tijdens auditing wanneer ze op weg gaan naar de staten van Clear en Opererende Thetan, de harmonie van de geest die bereikt wordt – als de laatste stap op het pad van Scientology naar spirituele verlichting – herinnert aan de boeddhistische verlichting.

De Scientology Kerk wijdt geestelijken nadat ze een specifieke cursus om geestelijke te worden, gevolgd hebben. De getrainde en gewijde geestelijken, zowel vrouwen als mannen, verzorgen de rituelen, in overeenstemming met de handboeken voor rituelen. De belangrijke heilige handelingen betreffen zowel de procedures gerelateerd aan de wekelijkse zondagse kerkdienst als de “overgangsrituelen” bij de cruciale momenten van de menselijke levenscyclus. De Scientology Kerk is op dit punt zeer nauwkeurig en heeft verschillende modellen voor naamgevings-, huwelijks- en begrafenisceremoniën met voorbeeldpreken van de grondlegger.

VII. De Rol van Scientology bij de Uitwisseling van Religies
DOWNLOAD HET WITBOEK