VI. Opvatting over de Mens

Een grondbeginsel in Scientology is dat de mens boven alles een spiritueel wezen is, een thetan, een soort van ziel, die onstoffelijk en onsterfelijk is en die ongelimiteerde krachten en mogelijkheden bezit. Deze thetan neemt bezit van een stoffelijk menselijk lichaam wanneer dit op de wereld komt.

Een grondbeginsel in Scientology is dat de mens boven alles een spiritueel wezen is, een thetan, een soort van ziel, die onstoffelijk en onsterfelijk is en die ongelimiteerde krachten en mogelijkheden bezit.

De thetans werden ooit gevangen in de ketens van de stoffelijke wereld en verloren de kennis van hun werkelijke zijndheid. In dit opzicht doet Scientology denken aan gnosticisme en neo-gnostische bewegingen, waarin men gewoonlijk denkt dat ze een verloren (vaak geheime) kennis van de fundamentele identiteit van de mens bezitten en dat hun taak is om zijn oorspronkelijke spirituele en goddelijke bewustzijn te doen ontwaken, zodat hij zelfs in staat is om zich vrijelijk over de grens van leven en dood te bewegen.

VII. Redding
DOWNLOAD HET WITBOEK