Scientology is de afgelopen jaren bij verscheidene gelegenheden, zoals ook in Finland, onderwerp van publieke discussie geworden. In vergelijking met enkele andere landen, is er in Finland maar weinig gezegd over haar religieuze aard. In de volgende verhandeling, richt ik me op de vraag of Scientology een religieuze gezindte is, en de basis voor deze conclusie.

I. Geen Ondubbelzinnige Definitie van Religie

Religies en religieuze gezindten vormen een zodanig grote hoeveelheid aan verschijnselen dat het voor wetenschappers niet mogelijk is geweest om overeenstemming over een definitie van religie te bereiken. In de Finse sociologie van religie, wordt religie vaak gekenmerkt door vijf aspecten, zoals naar voren gebracht door de Amerikanen Glock en Stark.

1. Een bepaald soort ervaring (religieuze gevoelens, ervaringen en visioenen van godheid, enz.).

2. Een ideologisch aspect (ideeën over God, leven na de dood, verlossing).

3. Een ritueel aspect (het persoonlijk en als gezindte beoefenen van religie, zoals gebeden, meditatie, kerkdiensten, en religieuze ceremoniën die betrekking hebben op de verschillende stadia in het leven).

4. Een intellectueel aspect (kennis van de inhoud van het geloof).

5. De aspecten van gevolg (verlossing, gemoedsrust, juist gedrag).

In alle definities van religie wordt gewoonlijk aangenomen dat er een bepaald idee van geloof bestaat dat, wanneer het gevolgd wordt, tot een harmonie zal leiden met de diepste betekenis van het leven zelf – of dat nu een individuele God is, het Opperwezen of de kosmische of ethische basis van het leven. Ten tweede horen bij een religie religieuze riten en rituelen en gedragsnormen. Ten derde hoort een religie een gemeenschap van gelovigen of leden te hebben.

II. Scientologen beschouwen haar als een Religie
DOWNLOAD HET WITBOEK