V. Inconsequente Aanklachten

Naast de vijandigheid die wordt opgeroepen door het enkele feit dat een religie “nieuw” is (in maatschappijen waar de overheersende algemene veronderstelling is dat religie per definitie “oud” is), is er zo’n grote verscheidenheid aan hedendaagse nieuwe religies, dat elke ervan aangevallen kan worden vanwege een voor haar bepaald kenmerk. Dergelijke aanklachten kunnen tot echte inconsequentie gaan. Terwijl sommige nieuwe religies die hun leden aanmoedigen zich met alledaagse activiteiten bezig te houden, kritiek krijgen omdat ze de belangrijkere sociale instituten en zakelijke organisaties lijken te “infiltreren”, worden andere groepen die de gemeenschapszin voorstaan, veroordeeld voor hun leefstijl in groepen en voor het weghalen van mensen uit de gewone maatschappij. Sommige worden bekritiseerd omdat ze gericht zijn op genotzucht en hun toegevende houding ten opzichte van seks en drugsgebruik; andere worden niet minder veroordeeld omdat ze jonge mensen ertoe bewegen om een zeer ascetische manier van leven te leiden. In een tijdperk waarin een groot aantal sociale krachten het uiteenvallen van het moderne gezin propageert, worden de nieuwe religies vaak uitgekozen om de aanklacht het hoofd te bieden dat ze “gezinnen uiteendrijven”. Dergelijke aanklachten worden herhaaldelijk gericht tegen nieuwe bewegingen, met misschien niet meer rechtvaardiging dan het geval was toen eeuwen geleden dezelfde aanklachten werden gericht tegen kloosterachtige bewegingen.

VI. Bezwaren tegen Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK