IX. Referenties

1. Scientology Kerk, A Description of the Scientology Religion (Los Angeles: Church of Scientology International, 1993): 2.

2. E. B. Primitive Culture, 2 vols. (Londen, John Murray, 1920): I:424; Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, trans. Joseph Ward Swain (New York: The Free Press, 1965): 62. Een nuttige multidimensionale “kaart” voor de bestudering van religie werd ontwikkeld door Ninian Smart; zij deed dit in een aantal publicaties, met inbegrip van The Religious Experience of Mankind (Glasgow: Collins, 1971); The Science of Religion en the Sociology of Knowledge (Princeton: Princeton University Press, 1973); The Phenomenon of Religion (London: Macmillan, 1973); en Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs (New York: Charles Scribners, 1983). Voor verdere discussie over het definiëren van religie, zie David Chidester, Gordon Mitchell, Isabel Apawo Phiri, en A.Rashied Omar, Religion in Public Education: Options for a New South Africa 2e editie. (Cape Town, UCT Press, 1994).

3. Emile Benveniste, Indo-European Language and Society (trans.) Elizabeth Palmer (London: Faber and Faber, 1973; orig. editie 1969): 522.

4. J. T. van der Kemp, “An Account of the Religion, Customs, Population, Government, Language, History, and Natural Productions of Caffraria”, Transactions of the {London} Missionary Society, Vol. 1 (Londen: Bye & Law, 1804): 432.

5. W. M. Eiselen, “Geloofsvorme van Donker Afrika”, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns 3 (1924/25): 84.

6. Peter Harrison, ‘Religion’ and the Religions in the English Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1990): 39.

7. David A. Pailin, Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in Seventeenth- and Eighteenth-Century Britain (Manchester: Manchester University Press, 1984).

8. F. Max Müller, Introduction to the Science of Religion (Londen: Trübners, 1873).

9. Naast het hierboven genoemde werk van Harrison en Pailin zijn ook recente weergaves van de historische opkomst van de moderne termen “religie” en “religies” verzorgd door Peter Byrne, Natural Religion and the Nature of Religion: The Legacy of Deism (Londen: Routledge, 1989); J.Samuel Preus, Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud (New Haven: Yale University Press, 1987); Eric J.Sharpe, Comparative Religion: A History, tweede editie (La Salle, Illinois: Open Court, 1986); en Michel Despland en Gerard Vallée (eds.) Religion in History: The Word, the Idea, the Reality (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1992). Voor verdere achtergronden, zie Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (New York: Macmillan, 1962): Michel Despland, La religion en Occident: Evolution des idées et du vécu (Montreal: Fides, 1979); en Ernst Feil, Religion: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation (Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 1986). Voor een analyse van de historische totstandkoming van de termen “religie” en “religies” in Zuid-Afrika, zie David Chidester, Savage Systems: Colonialism, Religion, and Comparative Religion in Southern Africa (Charlottesville: University Press of Virginia, in 1996 uitgegeven).

10. Over de anti-sekte beweging, zie David Bromley en Anson D. Shupe,The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions (Beverly Hills, California: Sage, 1980). In academische analyses, kunnen anti-sekte beweringen opnieuw verschijnen in theoretische modellen die de nieuwe religies als psychopathologisch, handelsondernemingen of sociale afwijkingen afschilderen. Zie William Sims Bainbridge en Rodney Stark, “Cult Formation: Three Compatible Models,” in Jeffrey K. Hadden en Theodore E. Long, eds., Religion and Religiosity in America (New York: Crossroad, 1983): 35–53.

11. G. P. C. Kotzé, et al., Report of the Commission of Inquiry into Scientology for 1972 (Pretoria: Government Printer, 1973): 208.

12. G. C. Oosthuizen, The Church of Scientology: Religious Philosophy, Religion, and Church (Johannesburg: Church of Scientology, 1975): 11.

13. L. Ron Hubbard, Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens: Een Handboek voor Scientologen, 351.

14. Voor een voorbeeld van deze benadering, zie Hendrik Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World (Londen: Edinburgh House Press, 1938).

15. L. Ron Hubbard, Phoenix Lectures (Edinburgh: Publications Organization World Wide, 1968): 35.

16. Ibid., 13.

17. Ibid., 11.

18. L. Ron Hubbard, De Wetenschap van het Voortbestaan: Voorspelling van Menselijk Gedrag, 488.

19. L. Ron Hubbard, Scientology 0–8: Het Boek met Basisbeginselen, 410.

20. L. Ron Hubbard, Scientology 8-8008, 121.

21. L. Ron Hubbard, Ceremonies van de Moederkerk van Scientology, 7.

22. Jonathan Z. Smith, “Healing Cults”, New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, vol. 8 (Chicago, 1977): 685.

23. Henry Clarke Warren, trans., Buddhism in Translations (New York: Atheneum, 1979): 405.

24. Morton Bloomfield, The Seven Deadly Sins: An Introduction to the History of a Religious Concept (East Lansing: Michigan State University Press, 1967).

25. Over dissonantie en harmonie in religieuze ethiek, zie David Chidester, Patterns of Action: Religion and Ethics in a Comparative Perspective (Belmont, Calif.:Wadsworth, 1987): 67–105.

26. L. Ron Hubbard, De Wetenschap van het Voortbestaan, 46.

27. Mircea Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, trans. Willard R. Trask (Princeton: Princeton University Press, 1964).

28. Felicitas Goodman, Ecstasy, Ritual, and Alternative Reality: Religion in a Pluralistic World (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Where the Spirits Ride the Wind: Trance journeys and other Ecstatic Experiences (Bloomington: Indiana University Press, 1990).

29. Voor een analyse die de bewering ontkracht dat nieuwe religies zich met “hersenspoeling” bezighouden, zie David Bromley en James Richardson, eds., The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Sociological, Psychological, Legal, and Historical Perspectives (New York: Edwin Mellen Press, 1983); en Dick Anthony, “Religious Movements and Brainwashing Litigation: Evaluating Key Testimony,” in Thomas Robbins and Dick Anthony, eds., In Gods We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America, tweede editie (New Brunswick, New Jersey: Transaction, 1990): 295–325.

30. Church of Scientology, What Is Scientology?: De Uitgebreide Referentie over de Snelst Groeiende Religie ter Wereld (Los Angeles: Bridge Publications): 245.

31. Ibid., 274.

32. Scientology Kerk, Een Beschrijving van de Scientology Religie, 8.

33. David Chidester, Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1988): 239–41.

34. Kotzé, Report of the Commission of Inquiry, 209.

35. Church of Scientology, Antwoord op het Rapport van de Onderzoekscommissie: “The Missing Report”, ter informatie van de Parlementsleden (Johannesburg: Church of Scientology, 1973): 41.

36. Geciteerd in Ibid., 43.

37. Church of Scientology, What Is Scientology?, 527.

38. Church of Scientology, Referentiegids voor de Scientology Religie: Antwoorden op de Meest Gestelde Vragen door de Media (Los Angeles: Church of Scientology International, 1994): 22.

39. Citizens Commission on Human Rights, “Psychiatry and South Africa”, Creating Racism: Psychiatry’s Betrayal in the Guise of Help (Los Angeles, CCHR, 1995): 18.

40. Klippies Kritzinger, ed., Believers in the Future (Cape Town: World Conference on Religion and Peace, South African Chapter, 1991).

41. William James, The Varieties of Religious Experience (New York: Macmillan, 1961): 393.

42. Roy Wallis, “Hostages to Fortune: Thoughts on the Future of Scientology and the Children of God,” in David G. Bromley and Phillip E.Hammond, eds., The Future of New Religious Movements (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1987): 80–84; Robert Ellwood, “A Historian of Religion Looks at the Future of New Religious Movements”, in ibid., 249–50; Benton Johnson, “A Sociologist of Religion Looks at the Future of New Religious Movements,” in ibid., 253–56.

DOWNLOAD HET WITBOEK