VII. Religieuze Organisatie

De Moederkerk van Scientology werd op 21 juli 1955 in Washington, DC, geformeerd als een religieuze vereniging voor “de verspreiding van het religieuze geloof, bekend als Scientology, en om als kerk te fungeren voor de religieuze verering van dat geloof”. In de daaropvolgende 30 jaar is de Scientology Kerk enorm uitgebreid en een wereldreligie geworden. Net als alle religies, is de Scientology religie gevestigd in specifieke plaatsen van verering. De sociale organisatie van de internationale Scientology Kerk is gebaseerd op een hiërarchie van vijf verschillende soorten religieuze centra.

Een: Scientology missies verzorgen introductie services en auditing tot het niveau van Clear. Hoewel missies zich vooral bezighouden met het bereiken van mensen die Scientology niet kennen, zijn ze ook bevoegd om alle basis “routes naar de Brug” te leveren. Wanneer een missie groot genoeg wordt, kan ze een kerk worden.

Twee: Scientology Kerken leveren alle auditing, training, en andere religieuze diensten die in de missies beschikbaar zijn. Kerken bieden echter ook gevorderde training voor auditors en zijn bevoegd om geestelijken te wijden. Er worden gewone zondagsdiensten gehouden.

Drie: Saint Hill Kerken en Advanced Organizations zijn religieuze centra voor gevorderde auditing en training. Gelokaliseerd in Sussex, Kopenhagen, Los Angeles en Sydney, specialiseren deze centra zich in de religieuze technologie om de eerste niveaus van Opererende Thetan te bereiken.

Vier: de Flag Service Organization, gelokaliseerd in Clearwater, Florida, is het spirituele hoofdkwartier van de Internationale Scientology Kerk. Het centrum verzorgt alle religieuze diensten van Scientology, met inbegrip van de hogere niveaus van training als Opererende Thetan en het hoogste trainingsniveau voor auditors.

Vijf: de Flag Ship Service Organization, die haar diensten levert aan boord van de Freewinds, een 135 meter lang schip met het Caraïbisch gebied als thuisbasis, is het enige Scientology centrum dat het hoogste niveau van auditing biedt. Daarnaast biedt de Flag Ship Service Organization speciale cursussen en religieuze plaatsen voor spirituele vooruitgang.

Deze hiërarchie van religieuze centra functioneert onder de autoriteit van de Moederkerk in Los Angeles, de Church of Scientology International. Verantwoordelijk voor het behouden en verspreiden van de Scientology religie, heeft de Church of Scientology International verscheidene onderafdelingen gevestigd. Golden Era Productions produceert en verspreidt een grote verscheidenheid aan publicaties, films, en opnames. Twee drukkerijen – Bridge Publications in Los Angeles en New Era Publications in Denemarken – regelen de publicatie van de boeken van L. Ron Hubbard. Hoewel ze op een moderne bedrijfsstructuur lijkt, dient deze kerkelijke organisatie de religieuze belangen door overal ter wereld toezicht te houden op het behoud en de uitbreiding van de Scientology religie.

Naast het conserveren en verspreiden van haar religieuze technologie, heeft de Scientology Kerk een reeks publieke diensten ontwikkeld op het gebied van drugsrehabilitatie, hervorming van criminelen, het leiden van zaken en onderwijs.

Toegewijd aan het conserveren van de heilige geschriften en religieuze leerstellingen, registreert en superviseert het Religious Technology Center het gebruik van de handelsmerken en copyrights van Scientology. Door het bewaken van de orthodoxie van de religie, handhaaft het Religious Technology Center de zuiverheid van haar leerstellingen en stelt zeker dat het beheer van de kerk op een ethische basis wordt gevoerd.

Buiten de hiërarchie van de kerk werd in 1982 de Church of Spiritual Technology gevestigd om het voortbestaan van de religie zeker te stellen door de geschriften van L. Ron Hubbard te conserveren op onvergankelijke materialen. Erop wijzend dat deze geschriften beschouwd worden als heilige geschriften, heeft de Church of Spiritual Technology verschillende bewaarmethoden ontwikkeld, met inbegrip van het graveren van Hubbard´s teksten op roestvrij stalen platen die in titanium containers moeten worden opgeborgen en zo het permanente voortbestaan van de oprichtingsdocumenten van de Scientology religie garanderen. Zo heeft de Church of Spiritual Technology de verantwoordelijkheid genomen om de heilige geschriften van Scientology te beschermen tegen “elke denkbare catastrofe zodat toekomstige generaties, zelfs rondzwervende stammen van wilden, over duizenden jaren de geschriften hebben om de religie te laten herleven”.32

Naast het conserveren en verspreiden van haar religieuze technologie, heeft de Scientology Kerk een reeks publieke diensten ontwikkeld op het gebied van drugsrehabilitatie, hervorming van criminelen, het leiden van zaken en onderwijs. Narconon voorziet in diensten en ondersteuning om het drugsgebruik te verminderen; Criminon werkt met veroordeelde criminelen om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw de gevangenis in moeten; het de Weg naar een Gelukkig Leven programma ondersteunt de ontwikkeling van persoonlijke moraliteit en sociale ethiek; en Applied Scholastics voorziet in onderwijsprogramma’s voor studie- en leermethodes. Door deze en andere programma’s breidt de Scientology Kerk haar religieuze missie uit tot sociale diensten.

De kern van de Scientology Kerk blijft echter haar religieuze missie. Zoals L. Ron Hubbard bedoelde, is Scientology overal ter wereld gevestigd op basis van een religieuze organisatie. Niet alle “nieuwe religieuze bewegingen” zijn er zo blij mee dat ze als religies aangemerkt worden. Transcendente meditatie, opgericht door Maharishi Mahesh Yogi, hield bijvoorbeeld vol dat ze geen religie was; ze was een seculiere organisatie die een zuiver wetenschappelijke techniek voor stressvermindering bood.33 Scientology is echter altijd duidelijk geweest over haar status als een religieuze organisatie. Die status is overal ter wereld bevestigd door regeringen die de kerk dezelfde wettelijke erkenning en belastingvrijstellingen hebben toegestaan als alle religies worden toegekend.

VIII. Scientology in Zuid-Afrika
DOWNLOAD HET WITBOEK