INLEIDING

Het woord Scientology is afkomstig van het Latijnse scio, dat betekent “weten in de breedste zin van het woord” en het Griekse logos, ofwel kennis of studie van. Letterlijk betekent dit weten hoe te weten. Scientology besteedt veel zorg aan het weten en heeft het weten ook daadwerkelijk als doelstelling.

Voor de islam is “Kennis het hoogste doel”. De profetie van de islam respecteert kennis. In één van de hadiths (een verzameld werk van tradities die betrekking hebben op Mohammed en zijn volgelingen) wordt gezegd: “Ik ben de Stad der Kennis en Ali is de Poort hiertoe”. In een andere hadith staat: “Ga naar China voor kennis!” In die tijd was China een plaats die zo ver weg was, dat het werd beschouwd als het einde van de wereld, maar toch was dit de plaats waar men naar toe moest om kennis op te doen. Voor de islam is het streven naar kennis een heel hoog ideaal.

In dit opzicht heeft de islam het grootste respect voor kennis. Iemand die over kennis beschikt, wordt in de islam een Oelama genoemd. Oelama is afgeleid van het woord ilm dat kennis betekent. Men kan zien dat Scientology en de islam in dezelfde richting kunnen streven en dus bepaalde aspecten gemeen kunnen hebben.

Schrijver dezes heeft twee maal een pelgrimstocht naar Mekka ondernomen en wordt in de islamitische wereld als een leider beschouwd. Daar komt nog bij dat deze schrijver onlangs ook de Scientology religie heeft bestudeerd en naar haar hoofdkwartier is gereisd, dat in haar eigen termen het Mekka wordt genoemd, en toen verrast was dat ze op bepaalde punten op elkaar leken.

Daar heeft hij nagedacht over de ellende in Azië en zich afgevraagd waarom die bestond. Vanaf het allereerste begin was hij geïnteresseerd in het onderzoek naar de oorsprong van de mens, en dat zou zijn levenswerk worden, dat uiteindelijk uitmondde in de oprichting van Scientology.

Volgens de video Inleiding tot Scientology (een opgenomen interview uit 1966 met L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology), heeft de heer Hubbard tijdens zijn tienerjaren veel door Azië gereisd. Daar heeft hij nagedacht over de ellende in Azië en zich afgevraagd waarom die bestond. Vanaf het allereerste begin was hij geïnteresseerd in het onderzoek naar de oorsprong van de mens, en dat zou zijn levenswerk worden, dat uiteindelijk uitmondde in de oprichting van Scientology.

De heer Hubbard zag als eerste dat, al had de mens verschillende culturen en rassen en dergelijke, er een gemeenschappelijke noemer moest zijn en als die gevonden werd, zou de mens op een hoger plan terecht kunnen komen. De heer Hubbard vond die gemeenschappelijke noemer, en die was – Voortbestaan!

Waarom was de ontdekking van voortbestaan zo belangrijk? Als je het woord voortbestaan in een woordenboek opzoekt, is het gedefinieerd als “in leven blijven, blijven leven, zelfs nadat anderen of andere dingen dood zijn”. Maar dat is niet voldoende om de term geheel te verklaren. Wat de heer Hubbard gevonden had, was de gemeenschappelijke noemer van de mens en die zou één van de grondslagen van Scientology worden.

In hetzelfde video-interview gaf de heer Hubbard antwoord op de vraag over een volgend leven en zei daarbij dat de mens zelfs na de dood kon voortbestaan, en er dus een volgend leven is. De term voortbestaan heeft dus niet alleen betrekking op dit leven maar ook op de eeuwigheid.

In het Technisch Woordenboek van Dianetics en Scientology wordt voortbestaan gedefinieerd als: 1. Voortbestaan is een toestand die onderhevig is aan niet-voortbestaan. Als men aan het “voortbestaan” is, dan geeft men tegelijkertijd toe dat men kan stoppen met voortbestaan, anders zou men er nooit naar hoeven te streven om voort te bestaan. 2. Voortbestaan zou gedefinieerd kunnen worden als een drang om te blijven bestaan door de tijd heen, in ruimte, als materie en als energie. 3. Onder voortbestaan wordt begrepen: de essentiële voorwaartse kracht van leven door tijd, ruimte, energie en materie heen. Voortbestaan is onderverdeeld in acht drijfveren (of drangen tot voortbestaan).

Hoe staat dit in verhouding tot de islam? “Datgene waarvoor de mens is geschapen en waar hij voor leeft” wordt verklaard met één Arabisch woord: qiyamah. De Koran is niet per se correct vanuit het Arabisch vertaald, en dit woord is niet juist vertaald naar het Engels.

Qiyamah (zelfstandig naamwoord) is afgeleid van qom of qama. Dit woord qom of qama heeft veel verschillende betekenissen zoals: zich verheffen, opstaan, terugkijken, aanvallen, leven met eer, opstaan vanuit de dood, omkeren, stijgen, vertrekken, plaatsen, rust nemen, beginnen, invoeren, ondersteunen en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer men dit, als concept voor het geheel, in gedachten houdt, dan zou de betekenis van qiyamah in de Koran en van voortbestaan in Scientology heel goed hetzelfde tot uitdrukking kunnen brengen.

Evenmin zou de filosofie een probleem hebben met het feit dat de mens probeert voort te bestaan en dat de mens zijn best probeert te doen om voort te bestaan in het universum om hem heen.

I. De Islam bestrijkt alle Religies; Scientology als de Religie van Religies
DOWNLOAD HET WITBOEK