Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

VII. DE VERSCHIJNING VAN DE MAHDI – HET VERBAND DAARVAN MET DE DOELEN VAN SCIENTOLOGY

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai schreef het volgende over de Mahdi:

Door innerlijke noodzaak en vastberadenheid zal de toekomst daarom een dag zien waarop de menselijke samenleving vervuld zal worden van rechtvaardigheid waarop allen in vrede en kalmte zullen leven en waarin menselijke wezens volledig kunnen beschikken over deugdelijke en perfecte eigenschappen. Het tot stand brengen van een dergelijke omstandigheid zal door mensenhand gebeuren maar wel met goddelijke hulp. En de leider van een dergelijke samenleving die de redder van de mensheid zal zijn, wordt in de taal van de hadith de Mahdi genoemd.

In verschillende belangrijke religies op deze wereld, zoals het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het christendom, de leer van Zarathroestra en de islam, wordt gesproken over iemand die als de redder van de mensheid zal verschijnen. Deze religies hebben gewoonlijk blijde tijdingen gegeven van zijn komst, hoewel er natuurlijk verschillen in detail zijn te onderscheiden wanneer hun leerstellingen zorgvuldig met elkaar worden vergeleken. De hadith van de Heilige Profeet, waarover alle moslims het eens zijn, “De Mahdi komt in mijn nageslacht”, verwijst naar dezelfde waarheid.

De heer Hubbard schreef: “Het doel van Scientology is het individu het vermogen te geven om naar zijn eigen oordeel een beter leven te leiden, samen met zijn medemensen, en een beter spel te spelen”.

In 1965 schreef de heer Hubbard De Doeleinden van Scientology:

Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen, dat zijn de doeleinden van Scientology.

Deze doeleinden, die in 1950 voor het eerst aan een geënturbuleerde wereld werden verkondigd, liggen ruimschoots binnen het bereik van onze technologie.

Scientology is niet-politiek van aard en verwelkomt iedereen, ongeacht zijn geloofsovertuiging, huidskleur of land van herkomst.

We beogen geen revolutie. We beogen slechts evolutie naar hogere staten van zijn, zowel voor het individu als voor de maatschappij.

We zijn onze doeleinden aan het bereiken.

Na eindeloze millennia waarin de mens in het ongewisse over zichzelf, zijn verstand en het universum verkeerde, is voor hem de ban gebroken.

Andere pogingen van de mens zijn overtroffen.

De gezamenlijke waarheden van de wijsgeren van de afgelopen 50.000 jaar hebben, gezuiverd en aangevuld met nieuwe ontdekkingen over de mens, tot dit succes geleid.

We heten je welkom bij Scientology. We verwachten slechts dat je helpt bij het verwezenlijken van onze doeleinden en het helpen van anderen. We verwachten ook dat jij geholpen wordt.

Scientology is momenteel de meest essentiële beweging op aarde.

In een wereld in beroering is dit werk niet eenvoudig. Maar aan de andere kant, als het wél eenvoudig was, zou het ook niet nodig zijn om het te doen.

We respecteren de mens en geloven dat hij het waard is geholpen te worden. We respecteren jou en geloven dat ook jij kunt helpen.

Scientology is haar hulp niet verschuldigd. We hebben niets gedaan dat we goed zouden moeten maken. Was dat wel het geval geweest, dan zouden we nu niet voldoende helder van geest zijn om te doen waar we mee bezig zijn.

De mens staat wantrouwend tegenover alle aangeboden hulp. Hij is dikwijls verraden en verloor zijn vertrouwen in de medemens. Te vaak schonk hij zijn vertrouwen en werd hij verraden. We kunnen fouten maken, want we bouwen een wereld op met gebroken strohalmen. We zullen je vertrouwen in ons echter nooit beschamen zolang je één van de onzen bent.

De zon gaat voor Scientology nooit onder.

Moge er voor jou, voor degenen die je liefhebt en voor de mensheid, een nieuwe ochtendstond aanbreken.

Onze doeleinden zijn eenvoudig, ook al zijn ze verheven.

En we zullen slagen, en met elke nieuwe omwenteling van de aarde komen we een stap dichter bij ons doel.

Je hulp wordt door ons op prijs gesteld.

Onze hulp is de jouwe.

Voor de toekomst van Scientology schreef de heer Hubbard:

Met Scientology kan de mens krankzinnigheid, misdaad en oorlog voorkomen.

... de belangrijkste wedloop op aarde gaat niet tussen het ene land en het andere. De enige wedloop die op dit moment van belang is, is de wedloop tussen Scientology en de atoombom. Zoals door bekende autoriteiten is gezegd, zou de geschiedenis van de mens weleens afhankelijk kunnen zijn van wie er wint.

L. Ron Hubbard heeft nooit beweerd iets anders dan een mens te zijn. Maar als zijn werk vrucht zal dragen, dan zouden daardoor de profetieën van Mahdi worden vervuld. En wat de overige religies betreft, heeft het boeddhisme het over de terugkeer van Maitreya. Ook hier gaat de profetie over de terugkeer van een man die de werken van Boeddha zou voltooien. De tijd van de terugkeer van Maitreya is in de Pali vastgesteld op ongeveer 2500 jaar na de dood van Boeddha. Dat was ongeveer het jaar waarin het boek Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, werd uitgegeven, namelijk in 1950. Slechts een paar jaar later schreef de heer Hubbard zijn gedicht The Hymn of Asia (Hymne van Azië) waarin hij in de openingsregel de vraag stelde: “Ben ik Maitreya?” Sindsdien is de Scientology beweging wereldwijd tot 8 miljoen leden uitgegroeid en blijft ze groeien. Ze heeft scholen gevestigd, drug rehabilitatieprogramma’s, rehabilitatieprogramma’s voor misdadigers en wereldwijde commissies voor de eliminatie van de oorzaken van krankzinnigheid. Daarenboven is ze voortdurend bezig is met het verhogen van de bekwaamheden, het bewustzijn en de intelligentie van de mensen die de uitdaging aangaan die de heer Hubbard ze heeft aangereikt.

Sinds de heer Hubbard in 1986 afscheid heeft genomen van zijn lichaam, hebben hij en Scientology organisaties letterlijk duizenden en duizenden proclamaties, bekroningen en erkenningen ontvangen van overheden, organisaties en individuen van over de hele wereld.

Conclusie
DOWNLOAD HET WITBOEK