V. SCIENTOLOGY EN DE IMAM ZAMAM

In de islam van de sjiieten bestaat de profetie van Mohammed (Vrede Zij Met Hem) die een zeer belangrijke hadith (dit is een mondelinge overlevering) heeft achtergelaten die luidt: “Ik laat belangrijke dingen bij u achter. De Koran, die het boek van God is en mijn Ahlul-Bait (familie van het huis van God) en die mogen jullie hier nooit los van elkaar zien.” Er is nog een profetie in een andere hadith en die is dat elk vers in de Koran zeven betekenissen heeft en dat deze betekenissen door Ali van de huishouding van de Profeet werden doorgegeven aan de Imam die ze weer heeft doorgegeven aan de volgende Imam. Volgens de leer van de sjiieten is de Imam de geestelijk leider van de hele islam. Deze verschillende betekenissen van de verzen van de Koran kunnen zichtbaar of verborgen zijn. De huidige spirituele leider heet de Imam Zamam en die bevindt zich nu in een toestand van Ghaib wat, vertaald, de betekenis heeft van verborgen, of afwezig. Deze Imam Zamam bevindt zich in een toestand waarin niemand hem kan zien, horen of aanraken door middel van de gebruikelijke percepties, zodat het lijkt of hij afwezig is. Hij is echter niet echt afwezig maar eerder op strenge wijze aanwezig. Dit is een groot en mysterieus deel van de islam, maar het is mogelijk dat een dergelijke staat gemakkelijk bereikt kan worden door de toepassing van de Scientology technologie en dat de Imam Zamam toch ervaren kan worden. Al-Hamd Li’ Llah (Gode zij dank)!

VI. Praktijken van Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK