IV. AHLUL BAIT – HET ONDERZOEKEN VAN DE RELATIE TUSSEN DE ISLAM EN SCIENTOLOGY

Om te kunnen begrijpen dat de islam en Scientology onderling vergelijkbaar zijn en met elkaar overeenstemmen, is het nuttig om Ahlul-Bait te kennen. Vanwege de uitspraak wordt de term gespeld als Ahlul-Bait maar eigenlijk is het Ahl al-Bait. Ahl betekent familie en al-Bait betekent huis van God. Dus betekent Ahlul-Bait familie van het huis van God, hoewel men doorgaans van mening is dat het betekent: “De familie van het huishouden van de Profeet”.

Terwijl de Koran moslims aanmoedigt om te accepteren dat eerdere profetieën en bronnen van kennis in werkelijkheid deel uitmaken van de islamitische gedachte en hun plaats innemen in de studie van de islam, doet Scientology dit in zekere mate ook. Evenzo schrijft L. Ron Hubbard: “De verschijnselen van Scientology zijn ontdekt en zijn gemeenschappelijk voor alle mensen en alle levensvormen”. Toen hij de doelstellingen van Scientology beschreef verklaarde hij ook: “De gezamenlijke waarheden van de wijsgeren van de afgelopen 50.000 jaar, gezuiverd en aangevuld met nieuwe ontdekkingen over de mens, hebben tot dit succes geleid”. Het is duidelijk dat zowel de leer van Scientology als die van de islam het begrip kent dat hun filosofie en wetenschap (beide religies verklaren een filosofie en een wetenschap te hebben omdat zij een religie in de meest volledige betekenis van het woord zijn en zowel hun filosofie als hun wetenschap aantoonbaar is) niet uitsluitend hun eigen aanhangers omvatten maar van toepassing zijn op alle manieren van leven en de interactie daarvan met het universum en verder. Vanuit dit gezichtspunt zouden beide religies het idee kunnen hebben dat zij zelf het begrip hebben dat zij deel uitmaken van de familie van de mensheid en dat de mensheid geholpen moet worden door middel van hun respectievelijke kennis over het leven en het universum.

Vanuit dit gezichtspunt zouden beide religies het idee kunnen hebben dat zij zelf het begrip hebben dat zij deel uitmaken van de familie van de mensheid en dat de mensheid geholpen moet worden door middel van hun respectievelijke kennis over het leven en het universum.

Eén fundamenteel en zeer belangrijk aspect van de religie van zowel Scientology als de islam is dat beide geloven dat de mens in wezen goed is. Dit verschilt duidelijk van het christendom, dat veronderstelt dat de mens bestaat uit de erfzonde. Met een dergelijk gemeenschappelijk begrip zou de schrijver verbaasd zijn als leden van de religie van Scientology en de islam geen begrip voor elkaar zouden kunnen krijgen.

V. Scientology en de Imam Zamam
DOWNLOAD HET WITBOEK