I. ISLAM BESTRIJKT ALLE RELIGIES
SCIENTOLOGY ALS DE RELIGIE VAN RELIGIES

De islam is gesticht door Mohammed (Vrede Kome Over Hem en zijn afstammelingen). In de Koran, die de moslims absoluut beschouwen als het Woord van God, kan men wellicht verbaasd zijn wanneer men leest dat de waarheid die er voor de schepping van deze wereld in dit universum heeft bestaan, ook islam heet. Sinds Adam hebben alle boodschappers en profeten van God “islam” onderwezen. Volgens de mondelinge overlevering van de islamitische profetie bedraagt het aantal boodschappers van God 313, terwijl het aantal profeten 124.000 bedraagt.

Er werd onthuld dat deze boodschappers en profeten van God naar alle gemeenschappen, stammen en rassen werden gestuurd en dat ze in ieders taal dezelfde waarheid dissemineren. In hoofdstuk #2, paragraaf 136 van de Koran staat: “Zeg het voort! Wij geloven in God en de dingen die aan ons geopenbaard zijn. En wij geloven ook in dingen die zijn openbaard aan Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob en de stammen en ook in wat aan Mozes en Jezus is gegeven en de dingen die door God aan alle profeten zijn gegeven. Wij zorgen ervoor dat hier nooit enige vorm van discriminatie tussen ontstaat, en wij zijn moslim.” Hier hebben we het Arabische woord faraq dat wordt vertaald met zorg ervoor dat er nooit discriminatie ontstaat. Het woord betekent ook scheiden, isoleren, doorsnijden en onderscheiden. Deze betekenis uit de Koran betekent dus niet alleen dat men andere religies nooit moet discrimineren maar ook dat men ze nooit moet isoleren of afzonderen. Dit betekent niet alleen een tolerantie van joden, christenen, hindoes, boeddhisten en shintoïsme, maar het betekent ook dat men ze eendrachtig in ere moet houden. Dit is wat de wereld van de islam onderwijst. Als een moslim over de islam zou moeten spreken, dan zou hij in het domein van zijn begrip natuurlijk ook het christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme, het shintoïsme en andere religies betrekken. Dit is de oorspronkelijke islam, zoals die door de profetie aan Mohammed werd onthuld (Vrede Zij Met Hem).

Bij wijze van vergelijking: Scientology is, zoals de heer Hubbard heeft uitgelegd, de religie van religies. Dit wordt aangegeven in de video Inleiding tot Scientology waarin de interviewer de heer Hubbard vraagt of een lid van de rooms-katholieke kerk of de anglicaanse kerk lid van Scientology kan zijn. Hierop antwoordde de heer Hubbard dat dit inderdaad mogelijk was en legde verder uit dat Scientology een religie van religies was.

In woorden die ook een grote gelijkenis zouden kunnen hebben met de islamitische traditie, zei de heer Hubbard in een lezing op 3 juni 1955, met de titel De Hoop van de Mens:

Ik zou de grote geestelijke leiders uit het verleden willen eren – niet die uit deze moderne tijd, maar die uit het verleden – omdat deze mensen genoeg traditie doorgaven om ons bewust te maken van het feit dat de mens wel degelijk een spirituele kant heeft. Deze grote leiders zijn opgehangen, uitgescholden, verkeerd geïnterpreteerd, slecht geciteerd, helemaal niet begrepen, maar niettemin zijn zij de handen waarmee door de eeuwen heen een fakkel is doorgegeven, wat resulteerde in een grotere bekwaamheid voor de mens en een beetje hoop voor zijn toekomst. ...

En een van de mensen die het doorgaf was een man genaamd Mozes. En opnieuw werd het doorgegeven aan een man genaamd Christus. En hij gaf het door en zelfs de Arabische landen hadden hier voordeel van, door hun eigen profeet Mohammed.

In het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven schreef de heer Hubbard:

Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de mensheid tot in onze tijd toe, heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slachtpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan.

Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt.

In het Credo van de Scientology Kerk heeft de heer Hubbard geschreven:

Wij van deze Kerk geloven

Dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, met gelijke rechten werden geschapen.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben hun eigen religie in praktijk te brengen. ...

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben om hun eigen organisaties, kerken en overheden te vormen, te kiezen, te helpen en te ondersteunen.

Men kan zien dat de werken van de heer Hubbard in dit opzicht treffend veel weg hebben van de islam.

II. De Betekenis van de Islam
DOWNLOAD HET WITBOEK