VI. PRAKTIJKEN VAN SCIENTOLOGY

De Koran is er niet alleen om in te geloven en op te vertrouwen. Er is ook sprake van in de praktijk brengen dat men kan beschouwen als iets dat veel weg heeft van Scientology met haar nadruk op het leiden van een beter leven. Vanzelfsprekend heeft elke kerk haar eigen religieuze praktijken die niet hetzelfde hoeven te zijn, aangezien de Scientology religie duidelijk niet hetzelfde is als de religie van de islam. Maar beide filosofieën beschikken over doctrines en werken met de bedoeling iemand te helpen een beter leven te leiden buiten zijn kerk of moskee. Ze omvatten morele en ethische gedragscodes waar de leden baat van kunnen hebben als ze die opvolgen. Beide hebben hun eigen rechtscodes.

Als voorbeeld van een vergelijkbare morele code zouden we kunnen verwijzen naar de praktijk van het uitsluiten van alcohol bij de islam, terwijl voor Scientology L. Ron Hubbard in de Weg naar een Gelukkig Leven over alcohol heeft geschreven: “Mensen die alcohol gebruiken, zijn niet alert. Hun reactievermogen gaat erdoor achteruit, ook al denken ze zelf juist dat ze er alerter van worden. Als medicijn heeft alcohol nog wel enige waarde. Die kan echter zwaar overschat worden. Laat je nooit in een auto of vliegtuig vervoeren door iemand die heeft gedronken. Alcohol kan op meer dan één manier levens kosten. Een klein beetje drank kan al grote gevolgen hebben; voorkom dat een teveel aan drank dood en ellende veroorzaakt. Weerhoud mensen ervan te veel alcohol te drinken.” Kennelijk zijn de twee gezichtspunten op alcohol niet identiek, maar veel scientologen drinken geen alcohol en zouden zich uitstekend thuis voelen in een alcoholvrije moslim omgeving.

Dit is eenvoudigweg een voorbeeld van een code in het leven die beide religies in zekere zin delen en in acht nemen, zodat hun medemensen beter kunnen voortbestaan. In dit opzicht is er sprake van vergelijkbaarheid.

Scientology houdt zich echter het meest bezig met auditing die bedoeld is om iemand tot de spirituele staat te verheffen van Clear en OT. Natuurlijk beweert Scientology nergens dat iemand de staat waarin de Imam Ghaib zich bevindt, daadwerkelijk zou kunnen benaderen. Om in de islam een dergelijke spirituele staat te bereiken, zegt men dat men zou moeten vasten en bidden, maar die staat wordt door scientologen niet hetzelfde beschouwd als Clear of OT.

De staat van Clear, en daarboven die van OT, wordt bereikt door auditing. Auditing is de praktijk waarbij Scientology, met behulp van iemand die goed is opgeleid en die bekendstaat als auditor (dit betekent iemand die luistert, van het Latijnse audire, luisteren) zich tot het echte spirituele wezen, ofwel de thetan, richt zoals die in haar eigen terminologie wordt genoemd. De persoon die de thetan is, kan dan met hulp van de auditor met jarenlange geduldige studie en vaardigheid, in zijn geheugen allerlei momenten aantreffen waarin hij zichzelf, als spiritueel wezen minder heeft gemaakt, zijn bekwaamheid en perceptie als spiritueel wezen heeft verminderd en zo de omgekeerde weg is ingeslagen, ofwel op de neerwaartse spiraal van het bestaan is terechtgekomen. Aanvankelijk kan het ernaar uitzien dat veel van wat de bekwaamheden van een spiritueel wezen (of thetan) heeft verminderd, uit zijn geheugen is geoccludeerd en verloren lijkt. Dat is bij de meeste mensen het geval. Met de hulp van de auditor, kan degene die auditing ontvangt zijn verleden echter al spoedig weer herinneren en weer de beschikking krijgen over herinneringen en bepaalde spirituele vermogens die anders verloren zouden zijn gegaan en kan hij beginnen aan zijn weg omhoog op de Brug naar Totale Vrijheid. Die Brug wordt ook wel schematisch weergegeven als een bewustzijn- en gradatiekaart van iemands voortgang naar volledig OT (Operend als Thetan). Hierop staat dan de relatieve plaats waar elke persoon zich bevindt bij het afleggen van zijn reis naar hogere spirituele vermogens. Als thetan kan een wezen opnieuw bewustzijn, percepties en bekwaamheden verkrijgen die anders verloren zouden zijn geweest. Op de Brug naar Totale Vrijheid wordt elke stap duidelijk aangegeven en ook elke eerdere bekwaamheid waarvan verwacht wordt dat deze terug zal keren. De resultaten van het omhooggaan op die Brug zijn vooraf bekend en geheel voorspelbaar.

Met deze toename van perceptie en bewustzijn kan schrijver dezes verwachten dat de staat van Imam Zamam kan worden bereikt. Uit de studie van beide religies kan schrijver dezes verwachten dat, met behulp van Scientology auditing, Imam Zamam rechtstreeks toegankelijk wordt.

VII. De Verschijning van de Mahdi – Het Verband daarvan met de Doelen van Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK